Title: Problematika financování českého sportu
Other Titles: The Issue of Financing of Czech Sport
Authors: Pechmann, Lukáš
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9806
Keywords: sportovní organizace;sportovní kluby;financování sportovních organizací;dárcovství;sponzoring;výběr členských příspěvků;financování z hazardu;dotace z veřejných rozpočtů
Keywords in different language: sports organizations;sports clubs;sports organizations financing;donations;sponsorships;contributions collection;financing from gambling;subsidies from public budgets
Abstract: Předložená práce je zaměřena na financování sportovních organizací v České republice. Teoretická část zahrnuje vymezení sportovního subjektu, rozdělení sportovních subjektů a charakterizování nejčastějších forem financování profesionálních a neprofesionálních sportovních organizací. V praktické části je provedena analýza financování sportovních klubů v Plzeňském kraji, které jsou sdruženy v Českém svazu tělesné výchovy. Pozornost je věnována zejména dárcovství, sponzoringu, výběru členských příspěvků, financování z hazardu, dotacím z veřejných rozpočtů a čerpání bankovních úvěrů. Průzkum byl vykonán prostřednictvím dotazníkového šetření. Práce je zakončena zhodnocením aktuálních problémů financování sportu v Plzeňském kraji a návrhy na jejich eliminaci.
Abstract in different language: Presented theses is focused on sports organizations financing in the Czech Republic. The theoretical part includes the definition of sports entity, the definition of sports entities and the characterization of the most common ways of financing non-professional and professional sports organizations in the Czech Republic. In the practical part is analyzed sports clubs financing in the Pilsen Region which are associated Czech Sports Association. The attention is aimed especially at donations, sponsorships, contributions collection, financing from gambling, subsidies from public budgets and using of loans. The research was carried out through a questionnaire survey. The thesis is concluded by evaluation of current sports financing problems in the Pilsen Region and proposals for its elimination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problematika financovani ceskeho sportu.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
pechmann.PDFPosudek vedoucího práce606,62 kBAdobe PDFView/Open
pechman.pdfPosudek oponenta práce614,7 kBAdobe PDFView/Open
pechmann0001.PDFPrůběh obhajoby práce220,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.