Název: Problematika financování českého sportu
Další názvy: The Issue of Financing of Czech Sport
Autoři: Pechmann, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Hruška, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9806
Klíčová slova: sportovní organizace;sportovní kluby;financování sportovních organizací;dárcovství;sponzoring;výběr členských příspěvků;financování z hazardu;dotace z veřejných rozpočtů
Klíčová slova v dalším jazyce: sports organizations;sports clubs;sports organizations financing;donations;sponsorships;contributions collection;financing from gambling;subsidies from public budgets
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na financování sportovních organizací v České republice. Teoretická část zahrnuje vymezení sportovního subjektu, rozdělení sportovních subjektů a charakterizování nejčastějších forem financování profesionálních a neprofesionálních sportovních organizací. V praktické části je provedena analýza financování sportovních klubů v Plzeňském kraji, které jsou sdruženy v Českém svazu tělesné výchovy. Pozornost je věnována zejména dárcovství, sponzoringu, výběru členských příspěvků, financování z hazardu, dotacím z veřejných rozpočtů a čerpání bankovních úvěrů. Průzkum byl vykonán prostřednictvím dotazníkového šetření. Práce je zakončena zhodnocením aktuálních problémů financování sportu v Plzeňském kraji a návrhy na jejich eliminaci.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented theses is focused on sports organizations financing in the Czech Republic. The theoretical part includes the definition of sports entity, the definition of sports entities and the characterization of the most common ways of financing non-professional and professional sports organizations in the Czech Republic. In the practical part is analyzed sports clubs financing in the Pilsen Region which are associated Czech Sports Association. The attention is aimed especially at donations, sponsorships, contributions collection, financing from gambling, subsidies from public budgets and using of loans. The research was carried out through a questionnaire survey. The thesis is concluded by evaluation of current sports financing problems in the Pilsen Region and proposals for its elimination.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Problematika financovani ceskeho sportu.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pechmann.PDFPosudek vedoucího práce606,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pechman.pdfPosudek oponenta práce614,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pechmann0001.PDFPrůběh obhajoby práce220,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9806

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.