Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGangur, Mikulášcs
dc.contributor.authorSamek, Václavcs
dc.contributor.refereeSirotek, Vladimírcs
dc.date.accepted2013-06-06cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:55:21Z-
dc.date.available2012-10-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:55:21Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-26cs
dc.identifier52629cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9813-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá oceňováním akcií americké telekomunikační společnosti AT&T Inc. na kapitálovém trhu. Metodickým přístupem k řešení problematiky je fundamentální analýza, která při hledání správného ocenění akcií bere v úvahu vývoj makroekonomického prostředí, odvětvových a interní faktorů výkonnosti firmy. V rámci diplomové práce je aplikováno několik nástrojů fundamentální analýzy, kterými jsou metoda volných peněžních toků do firmy (FCFF), Gordonův dividendový model a ukazatele relativního oceňování. Neoddělitelnou součástí fundamentální analýzy je rovněž stanovení požadované míry návratnosti investice na úrovni vážených průměrných nákladů na kapitál (WACC) a nákladů na vlastní kapitál pomocí modelu CAPM. Výstupem diplomové práce je nalezení správného ocenění akcií společnosti AT&T Inc. na kapitálovém trhu a srovnání výsledků fundamentální analýzy s reálným tržním oceněním.cs
dc.format105 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectfundamentální analýzacs
dc.subjectoceňování akciícs
dc.subjectvnitřní hodnota akciecs
dc.subjectkapitálový trhcs
dc.titleOceňování akcií s využitím fundamentální analýzycs
dc.title.alternativeStock Valuation Using Fundamental Analysisen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with stock valuation of the American telecommunication corporation AT&T Inc. The methodological approach to stock valuation is fundamental analysis which takes account of macroeconomic environment, impact of industry factors, financial position and performance of company. For the purpose of stock valuation, a number of techniques are applied. The main methods are the free cash flow to the firm model (FCFF), the dividend discount model and the price multiples. The significant part of the thesis is the determination of required rate of return expressed in the form of the weighted average cost of capital and the cost of equity using the capital asset pricing model (CAPM). The major output of the diploma thesis is to derive the fair value estimates for AT&T's shares on the capital market and compare the outcomes of the fundamental analysis with the market stock value.en
dc.title.otherneuvedencs
dc.subject.translatedfundamental analysisen
dc.subject.translatedstock valuationen
dc.subject.translatedintrinsic valueen
dc.subject.translatedcapital marketen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SAMEK_2013.pdfPlný text práce831,82 kBAdobe PDFView/Open
samek.pdfPosudek vedoucího práce698,11 kBAdobe PDFView/Open
samek.PDFPosudek oponenta práce693,26 kBAdobe PDFView/Open
samek0001.PDFPrůběh obhajoby práce165,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.