Title: Plánování a finanční prognózy v podniku
Other Titles: Planning and financial forecasting in a company
Authors: Sloup, Jakub
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9816
Keywords: podnikové plánování;finanční prognózy;finanční plánování;efektivita plánování
Keywords in different language: business planning;financial forecasting;financial planning;planning efficiency
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou plánování a finančních prognóz na úrovni podniku. První část práce představuje teoretický základ a úvod do problematiky, druhá část práce se již věnuje konkrétnímu užití plánování a prognózování v praxi. Pro názornost byl zvolen Podnik s.r.o., jehož představení je obsahem úvodní kapitoly praktického výkladu. Poté, co je možné udělat si představu o podniku a podmínkách jeho existence, zejména díky aplikaci tradičních metod, jako je finanční analýza a analýza SWOT, přichází na řadu stěžejní část diplomové práce, a to analýza plánování a finančního prognózování podniku. Obsah této kapitoly by měl poskytnout ucelený pohled na jeden z případů, jak se dá podnikové plánování realizovat v praxi. Závěr práce je pak věnován hodnocení plánovacích metod užívaných podnikem a v případě, že některá z nich vykazuje známku neefektivnosti, jsou naznačeny i postupy, jež by mohly vést ke zlepšení.
Abstract in different language: The Thesis deals with planning and financial forecasting issue on the business level. The first part of the Thesis describes the theoretic basis and provides an introduction into this issue, the second part deals with specific using of planning and forecasting in practice. To illustrate that the company Podnik s.r.o. was chosen. It is introduced at the beginning of the practical explanation. As soon as the reader can understand the company and its conditions, especially thanks to use of traditional methods like financial analysis and SWOT analysis, it is time to concentrate on the main part of the Thesis - Analysis of Business Planning and Financial Forecasting. The point of this chapter is to provide the reader general view on one of possible cases how to implement business planning into a real company management. The final section of the Thesis deals with evaluation of planning methods efficiency used by the company and in the same way it deals with suggestions how to improve this process.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 26. 04. 2112.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub SLOUP - Planovani a financni prognozy v podniku, 2013.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
sloup.pdfPosudek vedoucího práce689,59 kBAdobe PDFView/Open
sloup_1.pdfPosudek oponenta práce623,6 kBAdobe PDFView/Open
sloup_2.PDFPrůběh obhajoby práce193,38 kBAdobe PDFView/Open
Sloup.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP265,58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.