Název: Plánování a finanční prognózy v podniku
Další názvy: Planning and financial forecasting in a company
Autoři: Sloup, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Červený, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9816
Klíčová slova: podnikové plánování;finanční prognózy;finanční plánování;efektivita plánování
Klíčová slova v dalším jazyce: business planning;financial forecasting;financial planning;planning efficiency
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou plánování a finančních prognóz na úrovni podniku. První část práce představuje teoretický základ a úvod do problematiky, druhá část práce se již věnuje konkrétnímu užití plánování a prognózování v praxi. Pro názornost byl zvolen Podnik s.r.o., jehož představení je obsahem úvodní kapitoly praktického výkladu. Poté, co je možné udělat si představu o podniku a podmínkách jeho existence, zejména díky aplikaci tradičních metod, jako je finanční analýza a analýza SWOT, přichází na řadu stěžejní část diplomové práce, a to analýza plánování a finančního prognózování podniku. Obsah této kapitoly by měl poskytnout ucelený pohled na jeden z případů, jak se dá podnikové plánování realizovat v praxi. Závěr práce je pak věnován hodnocení plánovacích metod užívaných podnikem a v případě, že některá z nich vykazuje známku neefektivnosti, jsou naznačeny i postupy, jež by mohly vést ke zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The Thesis deals with planning and financial forecasting issue on the business level. The first part of the Thesis describes the theoretic basis and provides an introduction into this issue, the second part deals with specific using of planning and forecasting in practice. To illustrate that the company Podnik s.r.o. was chosen. It is introduced at the beginning of the practical explanation. As soon as the reader can understand the company and its conditions, especially thanks to use of traditional methods like financial analysis and SWOT analysis, it is time to concentrate on the main part of the Thesis - Analysis of Business Planning and Financial Forecasting. The point of this chapter is to provide the reader general view on one of possible cases how to implement business planning into a real company management. The final section of the Thesis deals with evaluation of planning methods efficiency used by the company and in the same way it deals with suggestions how to improve this process.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 26. 04. 2112.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jakub SLOUP - Planovani a financni prognozy v podniku, 2013.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
sloup.pdfPosudek vedoucího práce689,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sloup_1.pdfPosudek oponenta práce623,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sloup_2.PDFPrůběh obhajoby práce193,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sloup.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP265,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9816

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.