Název: Automatické hodnocení geometrické přesnosti skenerů
Další názvy: Automatic evaluation of accuracy of scanners
Autoři: Vraná, Petra
Vedoucí práce/školitel: Fiala, Radek
Oponent: Jandourek, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9834
Klíčová slova: analýza;aplikace;atest;geometrická přesnost;obraz;obrazová data;skenování;testovací předloha;testování přesnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis;application;atest;certification;geometric accuracy;image;image data;scan;testing pattern;accuracy testing
Abstrakt: Diplomová práce popisuje metodiku testování geometrické přesnosti skenerů dle Pokynů č. 32 ČÚZK. Zabývá se popisem algoritmů použitých pro automatickou analýzu skenovaného obrazu testovací předlohy. Algoritmy byly implementovány v aplikaci (v programovacím jazyce JAVA), jejímž výstupem jsou charakteristiky geometrické přesnosti skeneru. Práce se dále zabývá návrhem nové testovací předlohy a zhodnocením její použitelnosti. Teoretická část práce popisuje některé metody zpracování digitalizovaného obrazu. Na základních principech některých z popsaných metod zpracovaní obrazu jsou založeny použité algoritmy.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis describes methodology of the testing geometric accuracy of scanners according to the Directive no. 32 ČÚZK. Thesis deals with describing algorithms, which are used for automatic analysis of the scanned image of the testing pattern. Algorithms were implemented in an application (which was written in the JAVA programming language). Outputs from application are characteristics of geometric accuracy of a scanner. Furthermore thesis deals with a design of a new testing pattern and discusses it's use. Theoretical part of the thesis describes some of the image processing methods. Some of the used algorithms are based on basic principles from some of described image processing methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vrana.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Vrana.pdfPosudek vedoucího práce71,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Vrana.pdfPosudek oponenta práce102,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Vrana.pdfPrůběh obhajoby práce34,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9834

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.