Název: Plochy ve světě kolem nás
Další názvy: Surfaces in the world around us
Autoři: Benešová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Tomiczková, Světlana
Oponent: Lávička, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9837
Klíčová slova: učební materiál;plocha;rotační;šroubová;přímková;vektorové vyjádření;praxe;pracovní list;GeoGebra
Klíčová slova v dalším jazyce: learning material;surface;rotary;screw;linear;vector expression;practice;worksheet;GeoGebra
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na popis vybraných rotačních, šroubových a přímkových ploch. Text je psán formou studijního materiálu, který by měl být využíván při výuce speciálního semináře z deskriptivní geometrie. Součástí práce jsou i pracovní listy, přiložené v elektronické podobě na CD. Konstrukce příkladů jsou z programu Geogebra. Práce je k dispozici i v podobě webových stránek, které jsou oproti textu obohaceny o modely vybraných ploch, historické poznámky a fotogalerie.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focuses on the description of selected rotary, screw and rectilinear surfaces. The text is written in the form of study material that should be used when teaching a special seminar in descriptive geometry. The thesis also includes worksheets provided in electronic form on CD. Construction examples are from the program Geogebra. Thesis is also available in the form of web pages that are enriched compared to the text of the models selected areas, historical notes and a photo gallery.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
textDP.pdfPlný text práce13,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Benesova.pdfPosudek vedoucího práce159,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Benesova.pdfPosudek oponenta práce227,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Benesova.pdfPrůběh obhajoby práce41,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9837

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.