Title: Plochy ve světě kolem nás
Other Titles: Surfaces in the world around us
Authors: Benešová, Lenka
Advisor: Tomiczková, Světlana
Referee: Lávička, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9837
Keywords: učební materiál;plocha;rotační;šroubová;přímková;vektorové vyjádření;praxe;pracovní list;GeoGebra
Keywords in different language: learning material;surface;rotary;screw;linear;vector expression;practice;worksheet;GeoGebra
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na popis vybraných rotačních, šroubových a přímkových ploch. Text je psán formou studijního materiálu, který by měl být využíván při výuce speciálního semináře z deskriptivní geometrie. Součástí práce jsou i pracovní listy, přiložené v elektronické podobě na CD. Konstrukce příkladů jsou z programu Geogebra. Práce je k dispozici i v podobě webových stránek, které jsou oproti textu obohaceny o modely vybraných ploch, historické poznámky a fotogalerie.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the description of selected rotary, screw and rectilinear surfaces. The text is written in the form of study material that should be used when teaching a special seminar in descriptive geometry. The thesis also includes worksheets provided in electronic form on CD. Construction examples are from the program Geogebra. Thesis is also available in the form of web pages that are enriched compared to the text of the models selected areas, historical notes and a photo gallery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
textDP.pdfPlný text práce13,74 MBAdobe PDFView/Open
PV-Benesova.pdfPosudek vedoucího práce159,8 kBAdobe PDFView/Open
PO-Benesova.pdfPosudek oponenta práce227,29 kBAdobe PDFView/Open
O-Benesova.pdfPrůběh obhajoby práce41,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.