Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMatas, Aleš
dc.contributor.authorTurnerová, Eva
dc.contributor.refereeBastl, Bohumír
dc.date.accepted2013-06-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:05Z-
dc.date.available2012-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:05Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-22
dc.identifier52335
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9844
dc.description.abstractPráce se věnuje teorii ENO metod, které jsou aplikované na metodu konečných objemů pro řešení hyperbolických zákonů zachování. ENO metody jsou založené na problému rekonstrukce integrálních průměrů. Data jsou rekonstruována ve stencilu, který je vybírán tak, aby numerické řešení neoscilovalo. Klasické ENO metody využívají polynomy. Důraz je kladen na velikost chyby numerického řešení v případě řešení transportní rovnice v 1D a 2D, pro kterou je známé analytické řešení. Aproximace užitím radiálních bázových funkcí je druhý způsob rekonstrukce. Pro úlohu ve 2D je ENO metoda dále aplikovaná na nelineární rovnici a soustavu lineárních rovnic.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectradiální bázové funkcecs
dc.subjectaproximacecs
dc.subjectrekonstrukce datcs
dc.subjectnumerické metodycs
dc.subjectthin plate splinecs
dc.titleENO metody s využitím radiálních bázových funkcí pro zákony zachovánícs
dc.title.alternativeENO Methods with Radial Basis Functions for Conservation Lawsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is devoted to the study of the theory of essentially non-oscillatory schemes (ENO) which are applied to finite volume methods for the numerical solution of hyperbolic conservation laws. ENO are based on the reconstruction problem of the cell averages. The reconstruction is built in the stencil in which the data are the smoothest. Therefore, the procedure controls the oscillations as much as possible. Classical ENO schemes use polynomials. The magnitude of error of the numerical solution is studied in case of solving transport equation in 1D and 2D, for which the analytical solution is known. In the thesis we introduce also another way of the reconstruction using radial basis functions (RBF). In two dimensional space, we provide some numerical experimetns of ENO method applied also to nonlinear equation and system of linear equations.en
dc.subject.translatedradial basis functionsen
dc.subject.translatedapproximationen
dc.subject.translatedreconstructionen
dc.subject.translatednumerical methodsen
dc.subject.translatedthin plate splineen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Turnerova.pdfPlný text práce10,16 MBAdobe PDFView/Open
PV-Turnerova.pdfPosudek vedoucího práce197,74 kBAdobe PDFView/Open
PO-Turnerova.pdfPosudek oponenta práce193,97 kBAdobe PDFView/Open
O-Turnerova.pdfPrůběh obhajoby práce39,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.