Název: Modely s překrývajícími se generacemi (OLG modely)
Další názvy: Overlapping Generations Models
Autoři: Pešík, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Mach, Miloš
Oponent: Šedivá, Blanka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9848
Klíčová slova: model s překrývajícími se generacemi;Diamondův model;Auerbachův-Kotlikoffovů model;ekonomický růst;penzijní systém
Klíčová slova v dalším jazyce: overlapping generations model;Diamond model;Auerbach-Kotlikoff model;economic growth;pension systems
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je vysvětlit problematiku modelů s překrývajícími se generacemi (OLG modelů). Nejprve jsou modely s překrývajícími se generacemi ukotveny v kontextu ekonomické růstové teorie. Následně je popsán první publikovaný OLG model: Diamondův model, protože princip dnešních modelů je stále realtivně blízký právě Diamondově modelu. Následně je v práci podrobně rozebrán Auerbachův-Kotlikoffův model. Na základě tohoto modelu je provedena simulace stavu České ekonomiky z pohledu financování penzí pro rok 2065 při použití prognózy demografického vývoje Českého statistického úřadu. Sledujeme vliv změny parametrů vývoje ekonomiky a vládní fiskální politiky na financování penzijního systému. Následně diskutujeme závěry a formulujeme doporučení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is an explenation of overlapping generations models (OLG model). There is an description of development of economic growth theory with respect of OLG model in the beginnig of the thesis. Then we describe a Diamond model. The Diamond model was first OLG model and many of modern OLG models are still based on the common principle with the Diamond model. The we closely describe Auerbach-Kotlikoff OLG model. We make a simulation of Czech economy based on Auerbach-Kotlikoff model and a demographic prognosis of Czech Statistical Office. We focus on a financing of Czech pension system. We change some parameters of the economy and analyse the impact of this change on the pension system. Then we discuss outcomes and formulate encouragements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce866,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Pesik.pdfPosudek vedoucího práce146,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Pesik.pdfPosudek oponenta práce153,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Pesik.pdfPrůběh obhajoby práce28,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9848

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.