Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJežek, Jan
dc.contributor.authorChlup, Ondrej
dc.contributor.refereeCajthaml, Jiří
dc.date.accepted2013-06-26
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:03Z
dc.date.available2012-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:03Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-29
dc.identifier52920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9855-
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena realizaci výpočtu přesné transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy S-JTSK a~ETRS89 a~využití získaných transformačních koeficientů pro přesné transformace v~prostředí GIS. Přesná transformace je vypočtena na základě metody gridu, kdy je využito gridu pro metodu NTv2. V~práci je dále celkově shrnuta problematika souřadnicových systémů a~transformací. Realizace výpočtu přesné transformace je uskutečněna pomocí databázového software PostgreSQL s~nadstavbou pro prostorová data PostGIS. Pro maticové výpočty je využito propojení databáze se statistickou knihovnou R. Získané výsledky vypočtené transformace jsou testovány na sedmi lokálních územích v~ČR, kdy výsledky testů potvrdily tzv. geodetickou přesnost transformace. Vypočtený transformační grid je možné využít buď pro GIS software, který využívá prostředí knihovny PROJ.4, nebo v~prostředí ArcGIS.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjecttransformacecs
dc.subjectNTv2cs
dc.subjectgridcs
dc.subjectsystém jednotné sítě trigonometrické a katastrálnícs
dc.subjectevropský terestrický referenční systém 1989cs
dc.subjectPostGIScs
dc.subjectArcGIScs
dc.subjectGDALcs
dc.subjectgeografické informační systémycs
dc.subjectthin plate splinecs
dc.titlePřesné řešení transformace souřadnicových referenčních systémů pomocí PostGIScs
dc.title.alternativeThe Accurate Solution to the Transformation of the Coordinate Reference Systems Using PostGISen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe main goal of the Mater thesis is to realize a~precise transformation between the S-JTSK coordinate system and the ETRS89 coordinate system. Then there is possible to use the calculated key of transformation for a~precise transformation in a~GIS software. The calculation of precise transformation is realized on grid-based method NTv2. There is a~summary of coordinate reference systems and transformation in the Master thesis. The calculation of transformation is realized using relational database management system PostgreSQL and its spatial extender PostGIS. There is used a~statistical library R which was used as an extender for PostgreSQL for solving matrices. Achieved results of transformation are tested at seven local areas in the Czech Republic and they proved the position accuracy of transformation in an order of centimetres. The calculated transformation grid is possible to use either in a~GIS software using PROJ.4 library or in an ArcGIS environment.en
dc.subject.translatedtransformationen
dc.subject.translatedNTv2en
dc.subject.translatedgriden
dc.subject.translatedunified network system and trigonometric cadastralen
dc.subject.translatedeuropean terrestrial reference system 1989en
dc.subject.translatedPostGISen
dc.subject.translatedArcGISen
dc.subject.translatedGDALen
dc.subject.translatedgeographical information systemsen
dc.subject.translatedthin plate splineen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce7,49 MBAdobe PDFView/Open
PV_Chlup.pdfPosudek vedoucího práce112,94 kBAdobe PDFView/Open
PO_Chlup.pdfPosudek oponenta práce174,53 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Chlup.pdfPrůběh obhajoby práce32,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.