Název: Porovnání exekuce správní a soudní
Další názvy: Comparison of administrative and judicial enforcement
Autoři: Brabencová, Renata
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9859
Klíčová slova: vývoj exekučního práva;prameny exekučního práva;správní exekuce;daňová exekuce;soudní exekuce;výkon rozhodnutí;exekuční titul;zásady exekučního řízení;dražba
Klíčová slova v dalším jazyce: development of enforceable law;sources of law enforcement;administrative enforcement;tax enforcement;judicial enforcement;enforcement;enforcement order;principle of enforcement proceedings;auction
Abstrakt: Cílem diplomové práce je podat ucelený pohled na historický vývoj exekucí. Jejich rozčlenění na exekuci správní, exekuci daňovou a exekuci soudní prováděnou soudním exekutorem nebo soudy. Tto exekuce porovnat, a to za jakých podmínek a způsobem může být exekuce v jednotlivých případech prováděna, předpoklady exekučního řízení, jeho zásady, exekuční tituly, střet exekucí a zpeněžování majetku formou dražby.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to provide a comprehensive view of the historical development of foreclosures. Their delineation of administrative execution, execution and execution tax court conducted a judicial executor or courts. Tto compare the execution, under what conditions and in the manner of execution can be carried out in each case, the assumptions of execution proceedings, its principles, enforcement orders, conflict of foreclosures and liquidation of assets by auction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Porovnani exekuce spravni a soudni.pdfPlný text práce862,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brabencova DP - posudek VP.emlPosudek vedoucího práce498,84 kBUnknownZobrazit/otevřít
Brabencova - oponent DP.emlPosudek oponenta práce759,46 kBUnknownZobrazit/otevřít
Brabencova DP - ProtokolPrůběh obhajoby práce301,85 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9859

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.