Název: Vyvlastnění
Další názvy: Expropriation
Autoři: Latner, Milan
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9861
Klíčová slova: vyvlastnění;změna;novela
Klíčová slova v dalším jazyce: expropriation;amendment;change
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je institut vyvlastnění a popis změn, které nastaly v rámci právních předpisů, které tento fenomén upravují. Práce si bere za cíl zejména porovnat stav před novelizací zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a po této změně účinné k 1. 2. 2013. Cílem této práce je zaměřit se i na další zákony, které v poslední době prošly změnami a souvisí s institutem vyvlastnění
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this diploma thesis is expropriation and analysis of it's changes within relevant legislation. The aim of this work is comparison of situation before and after the amendment of Expropriation Act effective to date 1st of February 2013. In the work there are also reflected another legal regulations and Acts connected to the expropriation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Milan Latner - 2013.pdfPlný text práce360,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Latner DP - protokol VPPosudek vedoucího práce367,86 kBUnknownZobrazit/otevřít
Latner DP - protokol OPPosudek oponenta práce787,25 kBUnknownZobrazit/otevřít
Latner - protokol DPPrůběh obhajoby práce358,53 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9861

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.