Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Latner, Milan
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Grospič, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9861
Keywords: vyvlastnění;změna;novela
Keywords in different language: expropriation;amendment;change
Abstract: Tématem této diplomové práce je institut vyvlastnění a popis změn, které nastaly v rámci právních předpisů, které tento fenomén upravují. Práce si bere za cíl zejména porovnat stav před novelizací zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a po této změně účinné k 1. 2. 2013. Cílem této práce je zaměřit se i na další zákony, které v poslední době prošly změnami a souvisí s institutem vyvlastnění
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is expropriation and analysis of it's changes within relevant legislation. The aim of this work is comparison of situation before and after the amendment of Expropriation Act effective to date 1st of February 2013. In the work there are also reflected another legal regulations and Acts connected to the expropriation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Milan Latner - 2013.pdfPlný text práce360,75 kBAdobe PDFView/Open
Latner DP - protokol VPPosudek vedoucího práce367,86 kBUnknownView/Open
Latner DP - protokol OPPosudek oponenta práce787,25 kBUnknownView/Open
Latner - protokol DPPrůběh obhajoby práce358,53 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.