Název: Vliv tloušťky nanokompozitních vrstev Si-Zr-O na jejich mechanické vlastnosti
Další názvy: Effect of thickness of Zr-Si-O nanocomposite layers on their mechanical properties
Autoři: Javdošňák, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Musil, Jindřich
Sklenka, Josef
Oponent: Zeman, Petr
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9864
Klíčová slova: reaktivní magnetronové naprašování;tenké vrstvy;Zr-Si-O;měření mechanických vlastností;Fisherscope H100;Profilometr Dektak 8;XRD;XRF
Klíčová slova v dalším jazyce: reactive magnetron sputtering;thin films;Zr-Si-O;thin oxide films of zirconium and silicium;measurement of mechanical properties;Fisherscope H100;Profilometer Dektak 8;XRD;XRF
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou tenkých vrstev deponovaných reaktivním magnetronovým naprašování. Řeší vliv tloušťky nanokompozitních vrstev Zr-Si-O na jejich mechanické vlastnosti. Práce se hlavně zaměřuje na vyšetření všech mechanických vlastností měřené mikrotvrdoměrem Fisherscope H100. Zkoumá závislost mezi zatížením a měřenými vlastnostmi jako jsou např. tvrdost, efektivní Youngův modul pružnosti, elastická vratnost materiálu a odolnost materiálu proti plastické deformaci. Dále práce zkoumá ovlivnění mechanických vlastností substrátem, vyhodnocuje specifická zatížení významě podílející se na odlišnosti výsledků, vyšetřuje měření s rozdílným počtem indentací (?vpichů?) a s rozdílnou zatěžovací dobou. Práce se také zaměřuje na měření těchto mechanických vlastností na vrstvách s různou strukturou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of thin films deposited by reactive magnetron sputtering. Solves the effect of thickness of nanocomposite films Zr-Si-O on their mechanical properties. This work is mainly focused on the identification of all mechanical properties measured by microhardness tester Fisherscope H100. It examines the relationship between the load and the measured properties such as hardness and effective Young's modulus, elastic recovery and resistance to plastic deformation. The thesis also examines the impact of substrate on the mechanical properties at high load film. The thesis evaluates a specific load, significantly contributing to the differences at the results. The thesis also investigates measurements with different number of indentation and different loading and unloading times. The work also focuses on measuring the mechanical properties of the films with different structures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFY) / Bachelor´s works (DP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Daniel_Javdosnak.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Javdosnak_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Javdosnak_oponent.pdfPosudek oponenta práce799,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Javdosnak_otazky.pdfPrůběh obhajoby práce207,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9864

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.