Název: Srovnání dopadů financí z evropských strukturálních fondů v Jihočeském a Plzeňském kraji za programové období 2007 - 2013
Další názvy: Comparison of the impact of funds from the European Structural Funds in the South Bohemian Region in programming period 2007 - 2013
Autoři: Jára, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Dokoupil, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9872
Klíčová slova: evropské strukturální fondy;strukturální politika EU;dotazníkové šetření;srovnávací analýza;ROP Jihozápad;operační program Životní prostředí;operační program Doprava;Evropská unie
Klíčová slova v dalším jazyce: european structural funds;structural policy of European union;questionnaire survey;comparative analysis;ROP Southwest;operational program Transport;operational program Environmental;European union
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na srovnání Jihočeského a Plzeňského kraje v dopadech financí evropských strukturálních fondů za programové období 2007 - 2013. Komparace je vykonána srovnávací analýzou, která je provedena pomocí projektů z vybraných operačních programů a pomocí dotazníkového šetření vybraných respondentů, které bylo realizováno v Českých Budějovicích a v Plzni. Porovnávány jsou tedy zájmové kraje a to ve stanovených kategoriích, jako jsou výše finanční podpory u projektů nebo informovanost respondentů o evropských strukturálních fondech.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the comparison of South Bohemia and Pilsen region of the impact of funds of European Structural Funds in the programming period 2007 - 2013. The comparison is performed by comparative analysis which is carried out by projects of selected operational programs and by a questionnaire survey of selected respondents, which was implemented in the Czech Budweis and in Pilsen. Comparing are the regions of interest by selected categories, such as the high of financial support for projects or awareness of respondents on the European Structural Funds.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Srovnani dopadu financi z evropskych strukturalnich fondu v Jihoceskem a Plzenskem kraji za programove obdobi 2007 - 2013_Zdenek _Jara.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jara v.pdfPosudek vedoucího práce703,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jara o.pdfPosudek oponenta práce610,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jara.pdfPrůběh obhajoby práce192,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9872

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.