Název: Vedení I. a II. doby porodní
Další názvy: Direction of I. and II. childbearing period
Autoři: Konopíková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Höferlová, Kateřina
Oponent: Lorenzová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9877
Klíčová slova: porod;těhotenství;tlumení bolesti;vedení porodu;psychologie porodu
Klíčová slova v dalším jazyce: childbirth;pregnancy;reduce pain;birth management;birth psychology
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je Vedení I. a II. doby porodní. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část jsem věnovala popisu a vysvětlení základních pojmů souvisejících s vedením porodu, porodními mechanismy a psychologickou stránkou porodu. Praktickou část jsem vypracovala na základě analýzy dotazníkového průzkumu. Výsledky jsou prezentovány pomocí grafů a komentářů.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my bachelor thesis is Management of I. and II. childbearing period. My bachelor thesis is divided into two parts. The first one is theoretical and the second one is practical. The theoretical part deals with the description and explanation of the basic concepts associated with the management of childbirth, mechanisms of childbirth and the psychological aspects of childbirth. The practical part of my bachelor thesis is based on the analysis of questionnaire survey. Results are presented using graphs and comments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - ELISKA KONOPIKOVA.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce456,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce125,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce432,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9877

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.