Název: Specifika komunikace s onkologicky nemocným
Další názvy: The specifics of communicating with cancer patients
Autoři: Hančínová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kroupová, Lenka
Oponent: Boudová, Simona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9883
Klíčová slova: onkologie- komunikace- psychologické aspekty- paliativní péče- všeobecná sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: oncology - communication - psychological aspects - paliative care - nurse.
Abstrakt: Tato bakalářská práce shrnuje a zkoumá poznatky z oblasti komunikace všeobecných sester s onkologicky nemocnými pacienty. Je rozdělena na dvě základní častí. První teoretická část se věnuje onkologii, komunikaci, psychologickým aspektům prožívání nemoci a paliativní péči. Druhá praktická část bakalářské práce zkoumá úroveň komunikace všeobecných sester s onkologicky nemocnými v nemocničním zařízení. Dále se praktická část věnuje spokojenosti onkologicky nemocných, s komunikací ze strany všeobecných sester.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis summarizes the findings and Explorer the area of communication with nurses with oncology patiens. Is dividend into two part.One theoretical part focuses on oncology and communication. Two practical part of the thesis examines the communication nurses with oncology patients in a hospital setting. Furtermore, the practical part deals with cancer patients satisfaction with communication from nurses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Specifika komunikace s onkologicky nemocnym.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hancinova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce101,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hancinova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce66,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hancinova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce396,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9883

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.