Title: Specifika komunikace s onkologicky nemocným
Other Titles: The specifics of communicating with cancer patients
Authors: Hančínová, Lucie
Advisor: Kroupová, Lenka
Referee: Boudová, Simona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9883
Keywords: onkologie- komunikace- psychologické aspekty- paliativní péče- všeobecná sestra
Keywords in different language: oncology - communication - psychological aspects - paliative care - nurse.
Abstract: Tato bakalářská práce shrnuje a zkoumá poznatky z oblasti komunikace všeobecných sester s onkologicky nemocnými pacienty. Je rozdělena na dvě základní častí. První teoretická část se věnuje onkologii, komunikaci, psychologickým aspektům prožívání nemoci a paliativní péči. Druhá praktická část bakalářské práce zkoumá úroveň komunikace všeobecných sester s onkologicky nemocnými v nemocničním zařízení. Dále se praktická část věnuje spokojenosti onkologicky nemocných, s komunikací ze strany všeobecných sester.
Abstract in different language: This thesis summarizes the findings and Explorer the area of communication with nurses with oncology patiens. Is dividend into two part.One theoretical part focuses on oncology and communication. Two practical part of the thesis examines the communication nurses with oncology patients in a hospital setting. Furtermore, the practical part deals with cancer patients satisfaction with communication from nurses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Specifika komunikace s onkologicky nemocnym.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Hancinova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce101,31 kBAdobe PDFView/Open
Hancinova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce66,92 kBAdobe PDFView/Open
Hancinova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce396,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.