Název: Psychické poruchy v šestinedělí
Další názvy: Mental disorders in puerperium
Autoři: Brejchová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Ratislavová, Kateřina
Oponent: Romanová, Vlasta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9884
Klíčová slova: Poporodní deprese;poporodní období;poporodní psychóza;porodní asistentka;žena
Klíčová slova v dalším jazyce: Postpartum depression;postpartom psychosis;midwife;woman
Abstrakt: Tato bakalářská práce zpracovává informace ohledně poporodní psychózy a poporodní deprese. V teoretické části je zpracován kompletní popis těchto dvou psychických chorob v poporodním období a v praktické části je formou kazuistiky a kvalitativního výzkumu analyzován konkrétní případ ženy s onemocněním poporodní depresí. Všechny skutečnosti jsou uváděny do souvislosti s péčí porodní asistentky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis processes information about postpartum psychosis and postpartum depression. Theoretical part contains a complete description of these two mental diseases in the postpartum period. In practical part there is a case study and qualitative research that analyzed the specific case of a woman with the disease postpartum depression. All the facts are put into context with the care of midwife.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC KOMPLET.pdfPlný text práce638,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce65,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce153,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejchova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce419,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9884

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.