Title: Psychické poruchy v šestinedělí
Other Titles: Mental disorders in puerperium
Authors: Brejchová, Eva
Advisor: Ratislavová, Kateřina
Referee: Romanová, Vlasta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9884
Keywords: Poporodní deprese;poporodní období;poporodní psychóza;porodní asistentka;žena
Keywords in different language: Postpartum depression;postpartom psychosis;midwife;woman
Abstract: Tato bakalářská práce zpracovává informace ohledně poporodní psychózy a poporodní deprese. V teoretické části je zpracován kompletní popis těchto dvou psychických chorob v poporodním období a v praktické části je formou kazuistiky a kvalitativního výzkumu analyzován konkrétní případ ženy s onemocněním poporodní depresí. Všechny skutečnosti jsou uváděny do souvislosti s péčí porodní asistentky.
Abstract in different language: This bachelor thesis processes information about postpartum psychosis and postpartum depression. Theoretical part contains a complete description of these two mental diseases in the postpartum period. In practical part there is a case study and qualitative research that analyzed the specific case of a woman with the disease postpartum depression. All the facts are put into context with the care of midwife.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC KOMPLET.pdfPlný text práce638,8 kBAdobe PDFView/Open
Brejchova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce65,02 kBAdobe PDFView/Open
Brejchova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce153,12 kBAdobe PDFView/Open
Brejchova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce419,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.