Název: Vliv totální mastektomie na kvalitu života ženy
Další názvy: Effect of total mastectomy on the quality of woman life
Autoři: Langerová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Ajglová, Jana
Oponent: Hošková, Markéta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9889
Klíčová slova: mastektomie;kvalita života;rakovina prsu;žena
Klíčová slova v dalším jazyce: mastectomy;quality of life;breast cancer;woman
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je "Vliv totální mastektomie na kvalitu života ženy". Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části popisuji anatomii prsu a základní poznatky o karcinomu prsu jako je rozdělení, diagnostika, léčba a s léčbou související mastektomie. Dále se zabývám rekonstrukcí prsu po mastektomii. Zaměřuji se také na pojem kvalita života a jeho význam pro medicínu a zdravotnictví. Empirickou část tvoří rozhovory se ženou staršího a mladšího věku, které podstoupily totální mastektomii. Soustředím se zejména na to, jak mastektomie ovlivnila jejich pohled na sebe samu, sociální a partnerský život a co musela žena po zákroku omezit.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of thesis is "Effect of total mastectomy on the quality of women life." The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part describes the anatomy of the breast and basic knowledge about breast cancer, such as distribution, diagnosis, treatment, and treatment-related mastectomy. I also deal with breast reconstruction after mastectomy. I focus on the concept of quality of life and its importance for medicine and health care. The empirical part consists of interviews with an older woman and younger who underwent total mastectomy. I focus particularly on how mastectomy influenced their view of herself, social and intimate life and what woman had to restrict after surgery.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC Langerova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langerova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce78,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langerova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce69,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langerova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9889

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.