Title: Vliv totální mastektomie na kvalitu života ženy
Other Titles: Effect of total mastectomy on the quality of woman life
Authors: Langerová, Tereza
Advisor: Ajglová, Jana
Referee: Hošková, Markéta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9889
Keywords: mastektomie;kvalita života;rakovina prsu;žena
Keywords in different language: mastectomy;quality of life;breast cancer;woman
Abstract: Tématem bakalářské práce je "Vliv totální mastektomie na kvalitu života ženy". Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části popisuji anatomii prsu a základní poznatky o karcinomu prsu jako je rozdělení, diagnostika, léčba a s léčbou související mastektomie. Dále se zabývám rekonstrukcí prsu po mastektomii. Zaměřuji se také na pojem kvalita života a jeho význam pro medicínu a zdravotnictví. Empirickou část tvoří rozhovory se ženou staršího a mladšího věku, které podstoupily totální mastektomii. Soustředím se zejména na to, jak mastektomie ovlivnila jejich pohled na sebe samu, sociální a partnerský život a co musela žena po zákroku omezit.
Abstract in different language: The topic of thesis is "Effect of total mastectomy on the quality of women life." The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part describes the anatomy of the breast and basic knowledge about breast cancer, such as distribution, diagnosis, treatment, and treatment-related mastectomy. I also deal with breast reconstruction after mastectomy. I focus on the concept of quality of life and its importance for medicine and health care. The empirical part consists of interviews with an older woman and younger who underwent total mastectomy. I focus particularly on how mastectomy influenced their view of herself, social and intimate life and what woman had to restrict after surgery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC Langerova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Langerova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce78,07 kBAdobe PDFView/Open
Langerova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce69,27 kBAdobe PDFView/Open
Langerova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.