Název: Vliv výživy na průběh gravidity
Další názvy: Nutrition Influence on Process of Pregnancy
Autoři: Pospíšilová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Nesvadbová, M
Oponent: Horová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9892
Klíčová slova: těhotenství;gestace;výživa;stravování;obtíže
Klíčová slova v dalším jazyce: pregnancy;gestation;nutrition;diet;trouble
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vlivem výživy na průběh gravidity, na porodní hmotnost novorozence, angažovaností porodních asistentek v edukaci žen o zdravé výživě. Dále popisuje vitaminové suplementy a těhotenské obtíže. Praktická část balakářské práce řeší kvantitativní výzkum pomocí otevřeného dotazníku, který porovnává dvě skupiny žen, jež mají odlišný vztah ke zdravé výživě.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor work concerus in nutrition influence during pregnancy, of birth weight of newborn babies, of midwives involvement in edukation of women about heathy diet. Then it describes vitamine suplements and gravidity troubles. Practical part of my work deals with qualititave exploration by means of an open questuinnaire, with compares two groups of women, who have different relation to heathy diet.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jana Pospisilova.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospisilova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospisilova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce93,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospisilova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce423,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9892

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.