Název: Práce porodní asistentky v komunitním prostředí
Další názvy: Work of midwife in community environment
Autoři: Šlehoferová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Janoušková, Kristina
Oponent: Kašová, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9895
Klíčová slova: komunitní péče;porodní asistentka;těhotenství;porod;šestinedělí
Klíčová slova v dalším jazyce: community care;midwife;pregnancy;childbirth;puerperium
Abstrakt: Teoretická část mé bakalářské práce je zaměřena na práci porodních asistentek v komunitním prostředí. Součástí této teoretické části je péče porodních asistentek o ženy od útlého věku až po stáří v komunitním prostředí. Hlavní roli hraje především péče o ženy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Praktická část má charakter výzkumný a zaměřuje se na informovanost žen o péči porodních asistentek v komunitním prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of my bachelor thesis is regarded on the work of midwives in community environment. Part of the teoretici part is care of to midwives to women from an early age to old age in community environment. The main role is played primarily care for women during pregnancy, childbirth and the postpartum period. The practical part has research charakter and is focuses on awareness in women about care of midwives in community center.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce956,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slehoferova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce58,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slehoferova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce53,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slehoferova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce408,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9895

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.