Title: Práce porodní asistentky v komunitním prostředí
Other Titles: Work of midwife in community environment
Authors: Šlehoferová, Jitka
Advisor: Janoušková, Kristina
Referee: Kašová, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9895
Keywords: komunitní péče;porodní asistentka;těhotenství;porod;šestinedělí
Keywords in different language: community care;midwife;pregnancy;childbirth;puerperium
Abstract: Teoretická část mé bakalářské práce je zaměřena na práci porodních asistentek v komunitním prostředí. Součástí této teoretické části je péče porodních asistentek o ženy od útlého věku až po stáří v komunitním prostředí. Hlavní roli hraje především péče o ženy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Praktická část má charakter výzkumný a zaměřuje se na informovanost žen o péči porodních asistentek v komunitním prostředí.
Abstract in different language: The theoretical part of my bachelor thesis is regarded on the work of midwives in community environment. Part of the teoretici part is care of to midwives to women from an early age to old age in community environment. The main role is played primarily care for women during pregnancy, childbirth and the postpartum period. The practical part has research charakter and is focuses on awareness in women about care of midwives in community center.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce956,92 kBAdobe PDFView/Open
Slehoferova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce58,56 kBAdobe PDFView/Open
Slehoferova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce53,32 kBAdobe PDFView/Open
Slehoferova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce408,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.