Název: Sexualita a gynekologické onemocnění
Další názvy: Sexuality and of gynaecologic Diseases
Autoři: Wimmerová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Hošková, Markéta
Oponent: Ratislavová, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9898
Klíčová slova: sexualita ? pohlavní styk ? orgasmus ? anorgasmie ? dyspareunie ? vaginismus ? děloha ? hysterektomie
Klíčová slova v dalším jazyce: sexuality ? sexual intercourse ? orgasm ? anorgasmia ? dyspareunia ? vaginismus ? uterus ? hysterectomy
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Sexualita a gynekologická onemocnění, obsahuje dvě části ? teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá sexuální problematikou v gynekologii, sexuálními poruchy u žen. V teoretické části je také obsažena definice hysterektomie, psychologický přístup a komunikace v gynekologii. V praktické části je zpracován kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor on theme Sexuality and gynaecologic diseases, thesis comprises two parts ? a theoretical and a practical ones. The theoretical part deals with sexual problems in gynaecology, sexual dysfunctions in women. Subsequently, the theoretical part also contains a definition of hysterectomy, psychological approach and communication in the field of gynaecology. The practical part is focused on a quantitative research through questionnaire inquiry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce729,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wimmerova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce69,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wimmerova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce68,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wimmerova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce456,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9898

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.