Title: Sexualita a gynekologické onemocnění
Other Titles: Sexuality and of gynaecologic Diseases
Authors: Wimmerová, Monika
Advisor: Hošková, Markéta
Referee: Ratislavová, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9898
Keywords: sexualita ? pohlavní styk ? orgasmus ? anorgasmie ? dyspareunie ? vaginismus ? děloha ? hysterektomie
Keywords in different language: sexuality ? sexual intercourse ? orgasm ? anorgasmia ? dyspareunia ? vaginismus ? uterus ? hysterectomy
Abstract: Bakalářská práce na téma Sexualita a gynekologická onemocnění, obsahuje dvě části ? teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá sexuální problematikou v gynekologii, sexuálními poruchy u žen. V teoretické části je také obsažena definice hysterektomie, psychologický přístup a komunikace v gynekologii. V praktické části je zpracován kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření.
Abstract in different language: The bachelor on theme Sexuality and gynaecologic diseases, thesis comprises two parts ? a theoretical and a practical ones. The theoretical part deals with sexual problems in gynaecology, sexual dysfunctions in women. Subsequently, the theoretical part also contains a definition of hysterectomy, psychological approach and communication in the field of gynaecology. The practical part is focused on a quantitative research through questionnaire inquiry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce729,54 kBAdobe PDFView/Open
Wimmerova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce69,68 kBAdobe PDFView/Open
Wimmerova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce68,32 kBAdobe PDFView/Open
Wimmerova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce456,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.