Název: Kvalita života lidí s migrénou
Další názvy: Quality of life of people with migraine
Autoři: Kofroňová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Moučková, Miroslava
Oponent: Vodičková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9912
Klíčová slova: migréna;příznaky;spouštěcí faktory a léčba migrény;kvalita života
Klíčová slova v dalším jazyce: migraine;symptoms;triggers and treatment of migraine;quality of life
Abstrakt: Teoretická část práce poskytuje informace o migréně. Věnuje se jejím fázím, formám, příčinám, léčbě a prevenci, která je taktéž důležitá. Zaměřuje se i na kvalitu života lidí, kteří touto nemocí trpí. Praktická část se věnuje kvalitativnímu šetření, k jehož realizaci byly použity tři polostrukturované rozhovory s pacienty. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak onemocnění ovlivňuje pacienta v každodenním životě. Dalšími cíli bylo zmapovat informovanost jedince, zjistit změny životního stylu a jaký dopad má migréna na člověka a jeho nejbližší.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of the thesis provides information about migraine. It deals with the stages, forms, causes, treatment and prevention, which is also important. It focused on the quality of life of those people who suffer from this disease. The practical part is devoted to the qualitative inquiry - three semi-structured interviews with pacients were used to realize the part. The main objective of this research was to determine how the disease affects the patient's daily life. Other objectives were to investigate awareness of the individual, identify lifestyle changes and the impact of migraine on people and their loved ones.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc komplet, Kofronova.pdfPlný text práce882,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kofronova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce63,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kofronova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce81,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kofronova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9912

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.