Title: Informovanost veřejnosti o rizicích klíšťové encefalitidy
Other Titles: Public awareness of the risks of tick-borne encephalitis
Authors: Koldusová, Barbora
Advisor: Pazdiora, Petr
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9913
Keywords: centrální nervový systém;infekce;klíště;klíšťová encefalitida;laická veřejnost;prevence;riziko;vakcína;virus
Keywords in different language: central nervous system;infection;tick;tick-borne encephalitis;general public;prevention;risk;vaccine;virus
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zjištění, zda laická veřejnost v České republice je dostatečně informována o rizicích spojených s onemocněním klíšťovcou encefalitidou a jaké má veřejnost povědomí o ochraně proti klíšťatům. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována teoretickému popisu základních informací o klíšťatech a o klíšťové encefalitidě. Druhá, praktická část práce shrnuje a interpretuje výsledky prakticky provedeného výzkumného šetření v oblasti informování laické veřejnosti o problematice ochrany proti klíšťatům a o rizicích klíšťové encefalitidy. Výsledkem práce je vypracování uceleného přehledu o tom, jak je laická veřejnost v České republice informována o problematice klíšťové encefalitidy. Tento přehled je zpracován ve formě tabulek a grafů a podrobně vyhodnocen v diskuzi.
Abstract in different language: The thesis is focused on determining whether the general public in the Czech Republic is well informed about the risks of tick-borne encephalitis, and whar is the public awareness on protection against ticks. The thesis is dividet into two parts. The first part is devoted to the theorectical description of the basic information about ticks and tick-borne encephalitis. The second part sumarizes and interprets the results of an investigation carried out practically in the area of awareness of the general public about the problems of protection againts ticks and tick- borne encephalitis risks. Aim of this work is to develop a comprehensive overview of how the general public in the Czech Republic is informed about the problems of tick-borne encephalitis. This overwiev is prepared in the form of tables and graphs and is evaluated in detail in the discussion
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Koldusova.pdfPlný text práce533,69 kBAdobe PDFView/Open
Koldusova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce501,99 kBAdobe PDFView/Open
Koldusova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce58,07 kBAdobe PDFView/Open
Koldusova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce429,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.