Název: Canisterapie jako součást ošetřovatelské péče
Další názvy: Canistherapy as Part od Nursing Care
Autoři: Kubíková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Jiránková, Martina
Oponent: Braunová, Alexandra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9914
Klíčová slova: animoterapie;canisterapie;pes;ošetřovatelství;nelékařský zdravotnický pracovník
Klíčová slova v dalším jazyce: animotherapy;canistherapy;dog;nursing;non-medical sanitary worker
Abstrakt: Tato práce se zabývá canisterapií jako součástí ošetřovatelské péče. V teoretické části je řešeno základní vymezení pojmů související s touto problematikou, dále přístupy canisterapie, které je možné v ošetřovatelské praxi využít. V poslední řadě se zaměřuje na použití této metody u jednotlivých typů onemocnění a klientů. Praktická část se zabývá zjištěním míry informovanosti nelékařských zdravotnických pracovníků v institucích, kde je tato metoda praktikována a hodnotí, jak nelékařští zdravotničtí pracovníci vnímají provádění canisterapie jako součást ošetřovatelské péče u klientů, o které pečují.
Abstrakt v dalším jazyce: This study is about canistherapy as a part of nursing care. The theoretical part explains the basic definitions related to this topic, as well as the different approaches in canistherapy, which can be used in nursing care. Finally, it focuses on the use of this method for different diseases and clients. The practical part is about the degree of information of the paramedical staff in institutions, where this method is used, and evaluates, how the paramedical staff perceives the use of canistherapy as part of nursing care, with clients in their care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Canisterapie jako soucast osetrovatelske pece.pdfPlný text práce530,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubikova_vedouci_BP_2.zipPosudek vedoucího práce60,47 kBZIPZobrazit/otevřít
Kubikova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce85,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce397,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9914

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.