Title: Canisterapie jako součást ošetřovatelské péče
Other Titles: Canistherapy as Part od Nursing Care
Authors: Kubíková, Martina
Advisor: Jiránková, Martina
Referee: Braunová, Alexandra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9914
Keywords: animoterapie;canisterapie;pes;ošetřovatelství;nelékařský zdravotnický pracovník
Keywords in different language: animotherapy;canistherapy;dog;nursing;non-medical sanitary worker
Abstract: Tato práce se zabývá canisterapií jako součástí ošetřovatelské péče. V teoretické části je řešeno základní vymezení pojmů související s touto problematikou, dále přístupy canisterapie, které je možné v ošetřovatelské praxi využít. V poslední řadě se zaměřuje na použití této metody u jednotlivých typů onemocnění a klientů. Praktická část se zabývá zjištěním míry informovanosti nelékařských zdravotnických pracovníků v institucích, kde je tato metoda praktikována a hodnotí, jak nelékařští zdravotničtí pracovníci vnímají provádění canisterapie jako součást ošetřovatelské péče u klientů, o které pečují.
Abstract in different language: This study is about canistherapy as a part of nursing care. The theoretical part explains the basic definitions related to this topic, as well as the different approaches in canistherapy, which can be used in nursing care. Finally, it focuses on the use of this method for different diseases and clients. The practical part is about the degree of information of the paramedical staff in institutions, where this method is used, and evaluates, how the paramedical staff perceives the use of canistherapy as part of nursing care, with clients in their care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Canisterapie jako soucast osetrovatelske pece.pdfPlný text práce530,74 kBAdobe PDFView/Open
Kubikova_vedouci_BP_2.zipPosudek vedoucího práce60,47 kBZIPView/Open
Kubikova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce85,62 kBAdobe PDFView/Open
Kubikova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce397,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.