Title: Kvalita života nemocných po plicní embolii
Other Titles: Quality of life of patients after pulmonary embolism
Authors: Slabá, Šárka
Advisor: Igaz, Peter
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9918
Keywords: kvalita života;plicní embolie;nemocný;embolus;trombus;tromboembolizace
Keywords in different language: quality of life;pulmonary embolism;sick man;embolus;trombus;thromboembolism
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na kvalitu života nemocných po plicní embolii. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám rizikovými faktory, klinickými projevy, diagnostikou, léčbou, komplikacemi, prognózou onemocnění, prevencí a edukací nemocných po plicní embolii. V praktické části zjišťuji, zda plicní embolie ovlivňuje kvalitu života v sociální a emocionální oblasti. Bakalářskou práci ukončuji diskuzí a zhodnocením výsledků výzkumu.
Abstract in different language: The thesis is focused on the quality of life in patients following pulmonary embolism. The work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part deals with the risk factors, clinical manifestations, diagnosis, treatment, complications, prognosis, prevention and education of patients after pulmonary embolism. In the practical part I find out whether pulmonary embolism affects the quality of life in social and emotional areas. Bachelor thesis aborting discussions and evaluation of research results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalita zivota N po PE.pdfPlný text práce780,58 kBAdobe PDFView/Open
Slaba_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce80,65 kBAdobe PDFView/Open
Slaba_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce59,23 kBAdobe PDFView/Open
Slaba_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce385,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.