Název: Kvalita života nemocných po plicní embolii
Další názvy: Quality of life of patients after pulmonary embolism
Autoři: Slabá, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Igaz, Peter
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9918
Klíčová slova: kvalita života;plicní embolie;nemocný;embolus;trombus;tromboembolizace
Klíčová slova v dalším jazyce: quality of life;pulmonary embolism;sick man;embolus;trombus;thromboembolism
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřená na kvalitu života nemocných po plicní embolii. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám rizikovými faktory, klinickými projevy, diagnostikou, léčbou, komplikacemi, prognózou onemocnění, prevencí a edukací nemocných po plicní embolii. V praktické části zjišťuji, zda plicní embolie ovlivňuje kvalitu života v sociální a emocionální oblasti. Bakalářskou práci ukončuji diskuzí a zhodnocením výsledků výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the quality of life in patients following pulmonary embolism. The work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part deals with the risk factors, clinical manifestations, diagnosis, treatment, complications, prognosis, prevention and education of patients after pulmonary embolism. In the practical part I find out whether pulmonary embolism affects the quality of life in social and emotional areas. Bachelor thesis aborting discussions and evaluation of research results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kvalita zivota N po PE.pdfPlný text práce780,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slaba_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce80,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slaba_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce59,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slaba_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce385,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9918

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.