Title: Obezita - rizikový faktor ohrožující kvalitu života
Other Titles: Obesity - a risk factor threatening the quality of life
Authors: Snopková, Nikola
Advisor: Luhanová, Lenka
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9919
Keywords: obezita;rizikové faktory;fyzická aktivita;redukční dieta;tělesný tuk;příčina vzniku;zdravotní komplikace;léčba;prevalence;prevence
Keywords in different language: obesity;risk factors;physical activity;weight reduction diet;body fat;causes;medical complications;treatment;prevalence;prevention
Abstract: Bakalářská práce na téma ,,Obezita - rizikový faktor zhoršující kvalitu života" je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám charakteristikou onemocnění, rizikovými faktory, výskytem onemocnění, zdravotními riziky, příčinami obezity, prevencí, vyšetřovacími metodami a léčbou. V praktické části jsou zpracovány výsledky z dotazníkového řešení, který probíhal od prosince 2012 do února 2013.
Abstract in different language: Bachelor thesis of the topic ,,Obesity - a risk factor threatening the quality of life" is divided into theoretical and practical. In the theoretical part deals with disease characteristick, risk factors, morbidity, health risks, obesity causes, preventiv, diagnostic tests and treatment. In the practical part presents the results of a questionnaire surfy,which ran from December 2012 to February 2013
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikola Snopkova, Vseobecna sestra - Obezita - rizikovy faktor ohrozujici kvalitu zivota.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Snopkova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce120,28 kBAdobe PDFView/Open
Snopkova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce71,94 kBAdobe PDFView/Open
Snopkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce406,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.