Název: Obezita - rizikový faktor ohrožující kvalitu života
Další názvy: Obesity - a risk factor threatening the quality of life
Autoři: Snopková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Luhanová, Lenka
Oponent: Jandíková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9919
Klíčová slova: obezita;rizikové faktory;fyzická aktivita;redukční dieta;tělesný tuk;příčina vzniku;zdravotní komplikace;léčba;prevalence;prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: obesity;risk factors;physical activity;weight reduction diet;body fat;causes;medical complications;treatment;prevalence;prevention
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ,,Obezita - rizikový faktor zhoršující kvalitu života" je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám charakteristikou onemocnění, rizikovými faktory, výskytem onemocnění, zdravotními riziky, příčinami obezity, prevencí, vyšetřovacími metodami a léčbou. V praktické části jsou zpracovány výsledky z dotazníkového řešení, který probíhal od prosince 2012 do února 2013.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis of the topic ,,Obesity - a risk factor threatening the quality of life" is divided into theoretical and practical. In the theoretical part deals with disease characteristick, risk factors, morbidity, health risks, obesity causes, preventiv, diagnostic tests and treatment. In the practical part presents the results of a questionnaire surfy,which ran from December 2012 to February 2013
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nikola Snopkova, Vseobecna sestra - Obezita - rizikovy faktor ohrozujici kvalitu zivota.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snopkova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce120,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snopkova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce71,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snopkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce406,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9919

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.