Název: Povědomí veřejnosti o prevenci kolorektálního karcinomu
Další názvy: Public Awareness of Prevention of Colorectal Cancer
Autoři: Táborská, Simona
Vedoucí práce/školitel: Boudová, Simona
Oponent: Layerová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9921
Klíčová slova: prevence;kolorektální karcinom;rakovina;rizikové faktory;screening;TOKS
Klíčová slova v dalším jazyce: prevention;colorectal cancer;tumor;risk factors;screening;FOBT
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu. Cílem mé práce je zjistit úroveň informovanosti veřejnosti o prevenci tohoto zhoubného onemocnění. V teoretické části práce se věnuji anatomií a fyziologií tlustého střeva a konečníku, epidemiologii kolorektálního karcinomu, rizikovým faktorům, symptomatologii, screeningovému programu, prevenci, diagnostice a léčbě nádorů tlustého střeva a konečníku a v neposlední řadě se zde zmiňuji o výživě onkologicky nemocných a o stomiích. V praktické části prostřednictvím kvantitativního výzkumu zkoumám úroveň znalostí respondentů o rizikových faktorech a screeningových vyšetření kolorektálního karcinomu. Výstupem z mé práce je edukační materiál, který má napomoci zlepšit informovanost o tomto zhoubném onemocnění.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is concerned with questions of colorectal cancer. The main objectiv of this thesis is to determine the level of public awareness about the prevention of this malignant disease. In the theoretical part I devote to anatomy and physiology of colon, epidemiology of colorectal cancer, risk factors, symptomatology, screening program, prevention, diagnosis and treatment of tumors of the colon and rectum and I also mention the diet of patients and stomas. In the practical part I investigate through quantitative research the respondents? level of knowledge about risk factors and screening for colorectal cancer. The result of my thesis is an educational material to help improve awareness about this malignant disease.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP2_port.pdfPlný text práce8,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborska_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce78,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborska_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce73,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborska_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce413,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9921

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.