Název: Změna životního stylu u pacientů po aortokoronárním bypassu.
Další názvy: Changing lifestyles of patients after aortocoronary bypass.
Autoři: Drnková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Luhanová, Lenka
Oponent: Lhotská, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9924
Klíčová slova: ateroskleróza;ischemická choroba srdeční;aortokoronární bypass;kardiovaskulární onemocnění;změna životního stylu;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: atherosclerosis;coronary heart disease;coronary artery bypass graft;cardiovascular disease;lifestyle change;education
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku životního stylu u pacientů po aortokoronárním bypassu. Zabývá se vznikem, rozvojem a rizikovými faktory ischemické choroby srdeční, která je důvodem k CABG. Dále je zde zmíněna stručná anatomie a fyziologie srdce, diagnostika a indikace k CABG, farmakoterapie a rekonvalescence po operaci včetně role sestry v edukaci nemocného. Tato práce obsahuje zhodnocení, zda u pacientů po aortokoronárním bypassu došlo ke změnám v jednotlivých oblastech životního stylu a doporučení, jak se s onemocněním a těmito změnami vypořádat.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on the set of problems associated with the lifestyle of patients who underwent coronary artery bypass graft (CABG). It is concerned with the origin, development and risk factors of the coronary artery disease that result in CABG. It also contains a brief anatomy and physiology of the heart, the diagnostics and indications for CABG, post-operative pharmacotherapy and convalescence including the role of the nurse in patient education. This work contains an evaluation whether changes were obtained in individual lifestyle areas of the patients as well as a recommendation how to deal with the disease and these changes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aneta Drnkova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drnkova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce123,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drnkova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce110,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drnkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce411,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9924

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.