Title: Změna životního stylu u pacientů po aortokoronárním bypassu.
Other Titles: Changing lifestyles of patients after aortocoronary bypass.
Authors: Drnková, Aneta
Advisor: Luhanová, Lenka
Referee: Lhotská, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9924
Keywords: ateroskleróza;ischemická choroba srdeční;aortokoronární bypass;kardiovaskulární onemocnění;změna životního stylu;edukace
Keywords in different language: atherosclerosis;coronary heart disease;coronary artery bypass graft;cardiovascular disease;lifestyle change;education
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku životního stylu u pacientů po aortokoronárním bypassu. Zabývá se vznikem, rozvojem a rizikovými faktory ischemické choroby srdeční, která je důvodem k CABG. Dále je zde zmíněna stručná anatomie a fyziologie srdce, diagnostika a indikace k CABG, farmakoterapie a rekonvalescence po operaci včetně role sestry v edukaci nemocného. Tato práce obsahuje zhodnocení, zda u pacientů po aortokoronárním bypassu došlo ke změnám v jednotlivých oblastech životního stylu a doporučení, jak se s onemocněním a těmito změnami vypořádat.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the set of problems associated with the lifestyle of patients who underwent coronary artery bypass graft (CABG). It is concerned with the origin, development and risk factors of the coronary artery disease that result in CABG. It also contains a brief anatomy and physiology of the heart, the diagnostics and indications for CABG, post-operative pharmacotherapy and convalescence including the role of the nurse in patient education. This work contains an evaluation whether changes were obtained in individual lifestyle areas of the patients as well as a recommendation how to deal with the disease and these changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aneta Drnkova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Drnkova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce123,79 kBAdobe PDFView/Open
Drnkova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce110,97 kBAdobe PDFView/Open
Drnkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce411,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.