Název: Zvládání stresu a zátěže u všeobecných sester ve vybraných zemí EU
Další názvy: Stress and Strain Management in the Nursing Profession in Selected EU Countries
Autoři: Turhobrová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Kohoutová, Ivanka
Oponent: Pistulková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9926
Klíčová slova: Zátěžové situace;stresory;stresová reakce;coping;behaviorální techniky;kognitivní techniky
Klíčová slova v dalším jazyce: Stressful situations;stressors;stress reaction;coping;behavioral techniques;cognitive techniques
Abstrakt: Mezinárodní srovnání zvládání stresu a zátěže na standardním oddělení nemocnic v České republice a Německu obsahuje praktická část bakalářské práce, která vychází ve své úvodní teoretické části z definice stresu a zátěže. Charakterizuje zátěž a stresory, zabývá se reakcemi lidského organismu a zmiňuje rovněž biologii a neuroanatomii stresové reakce. Důležitou součástí práce jsou rovněž možnosti a techniky zvládání stresu a zátěže. Zejména tato část teoretické práce je důležitá pro navazující praktickou část, kde se již uplatňuje úvodem mezinárodní srovnání. Zaměřuje se především na psychickou a fyzickou zátěž zdravotní sestry, rozdíly v obou zemích a zvládání těchto faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu zdravotnické péče a také kvalitu života zdravotní sestry.
Abstrakt v dalším jazyce: An international comparison of stress and strain management in standard hospital wards in the Czech Republic and Germany is the focus of the practical part of this bachelor thesis, whose introductory theoretical section contains the definitions of stress and strain. It characterizes strain and stressors, deals with the reactions of the human organism, and also mentions the biology and neuroanatomy of a stressful reaction. Equally important in the thesis are the possibilities and techniques of stress and strain management. This part of the theoretical section is of particular importance in the subsequent practical section, which is devoted to the international comparison. It focuses mainly on the psychological and physical strain on nursing personnel, and the differences in the two countries in terms of coping with these factors, which can affect the quality of nursing care as well as the quality of the nurses lives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Adela Turhobrova_bakalarska prace.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turhobrova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce509,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turhobrova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce51,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turhobrova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce410,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9926

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.