Název: Edukace a psychoterapie pacienta se schizofrenním onemocněním
Další názvy: Education and Psychotherapy Patient with the Schizophrenic Disease
Autoři: Bauerová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Šellingová, Martina
Oponent: Loudová, Soňa
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9929
Klíčová slova: schizofrenie;edukace;psychoterapie;kazuistika;léčba;ošetřovatelská péče;interpersonální vztah
Klíčová slova v dalším jazyce: schizophrenia;education;psychotherapy;casuistry;treatment;nursing care;interpersonal relationship
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientky se schizofrenním onemocněním. Teoretická část práce přináší základní informace o psychiatrickém onemocnění schizofrenie, psychoterapii a edukaci, která se používá při léčbě této choroby. Praktická část je zaměřená na ošetřovatelský proces, specifika ošetřovatelské péče a vytvoření interpersonálního vztahu sestry s pacientkou.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the nurse care of the patient with schizophrenic disease. The theoretical part provides basic information about psychiatric disease schizophrenia, psychotherapy and education, which is used during the treatment of this disease. The practical part is focused on the nursing process, specifics of the nursing care and the creation of interpersonal relationship between nurse and the patient.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Edukace a psychoterapie pacienta se schizofrennim onemocnenim.pdfPlný text práce941,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauerova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce71,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauerova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce57,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauerova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce400,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9929

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.