Title: Edukace a psychoterapie pacienta se schizofrenním onemocněním
Other Titles: Education and Psychotherapy Patient with the Schizophrenic Disease
Authors: Bauerová, Anna
Advisor: Šellingová, Martina
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9929
Keywords: schizofrenie;edukace;psychoterapie;kazuistika;léčba;ošetřovatelská péče;interpersonální vztah
Keywords in different language: schizophrenia;education;psychotherapy;casuistry;treatment;nursing care;interpersonal relationship
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientky se schizofrenním onemocněním. Teoretická část práce přináší základní informace o psychiatrickém onemocnění schizofrenie, psychoterapii a edukaci, která se používá při léčbě této choroby. Praktická část je zaměřená na ošetřovatelský proces, specifika ošetřovatelské péče a vytvoření interpersonálního vztahu sestry s pacientkou.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the nurse care of the patient with schizophrenic disease. The theoretical part provides basic information about psychiatric disease schizophrenia, psychotherapy and education, which is used during the treatment of this disease. The practical part is focused on the nursing process, specifics of the nursing care and the creation of interpersonal relationship between nurse and the patient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edukace a psychoterapie pacienta se schizofrennim onemocnenim.pdfPlný text práce941,38 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce71,48 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce57,17 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce400,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.