Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠellingová, Martina
dc.contributor.authorBauerová, Anna
dc.contributor.refereeLoudová, Soňa
dc.date.accepted2013-06-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:57:11Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:57:11Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-26
dc.identifier49556
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9929
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí u pacientky se schizofrenním onemocněním. Teoretická část práce přináší základní informace o psychiatrickém onemocnění schizofrenie, psychoterapii a edukaci, která se používá při léčbě této choroby. Praktická část je zaměřená na ošetřovatelský proces, specifika ošetřovatelské péče a vytvoření interpersonálního vztahu sestry s pacientkou.cs
dc.format71 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectschizofreniecs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectpsychoterapiecs
dc.subjectkazuistikacs
dc.subjectléčbacs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectinterpersonální vztahcs
dc.titleEdukace a psychoterapie pacienta se schizofrenním onemocněnímcs
dc.title.alternativeEducation and Psychotherapy Patient with the Schizophrenic Diseaseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with the nurse care of the patient with schizophrenic disease. The theoretical part provides basic information about psychiatric disease schizophrenia, psychotherapy and education, which is used during the treatment of this disease. The practical part is focused on the nursing process, specifics of the nursing care and the creation of interpersonal relationship between nurse and the patient.en
dc.subject.translatedschizophreniaen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedpsychotherapyen
dc.subject.translatedcasuistryen
dc.subject.translatedtreatmenten
dc.subject.translatednursing careen
dc.subject.translatedinterpersonal relationshipen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edukace a psychoterapie pacienta se schizofrennim onemocnenim.pdfPlný text práce941,38 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce71,48 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce57,17 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce400,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.