Název: Edukace nemocného se stomií
Další názvy: Education of the patients with á stoma
Autoři: Benešová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Uhrová, Jiřina
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9932
Klíčová slova: edukace;edukační proces;kvalita života;stomie;stoma sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: education;education process;quality of life;stoma;stoma nurses
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá edukací nemocných se stomií. V teoretické části se zaměřuji na stomie trávicího systému, edukaci, předoperační pooperační a dlouhodobou edukaci nemocného se stmií a obecnou charakteristiku kvality života. V praktické části popisuji kvalitativní výzkumné šetření, zrealizované formou polostandardizovaného rozhovoru, u nemocných se založenou stomií trávicího systému. Jako doplňkovou metodu výzkumu jsem využila dotazník kvality života SEIQoL.
Abstrakt v dalším jazyce: This labour occupies with education of patiens with colostoma. I the theretical part there are described types of stomas at gastrointestinal tract, preoperative, postoperative and long term education of patients with stoma and general characterisctics of quality of life of these patients. In the practical part I described qualitative research survey, realized by semistandardized interview, at patients with stoma at gastrointestinal tract. There was used questionnaire of quality of life SEIQoL.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Benesova FINAL.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce83,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce49,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benesova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce429,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9932

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.