Title: Ošetřovatelská péče o nemocného s karcinomem pancreatu v domácím prostředí
Other Titles: Medical home care for pancreatic cancer patients.
Authors: Böhmová, Karolína
Advisor: Loudová, Soňa
Referee: Hajšmanová, Bohumila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9933
Keywords: karcinom pankreatu;ošetřovatelská péče;domácí péče;léčba bolesti;smrt
Keywords in different language: pancreatic cancer;nursing care;home care;therapy of pain;death
Abstract: V bakalářské práci se věnuji ošetřovatelské péči o nemocného s maligním onemocněním pankreatu v domácím prostředí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části blíže specifikuji samotné onemocnění. Stručně popisuji anatomii pankreatu. Definuji pojem solidní adenokarcinom pankreatu. Zabývám se klinickým obrazem, příčinou a léčbou nemoci. Dále se věnuji ošetřovatelské péči, léčbě bolesti, domácí péči a v neposlední řadě umírání a smrti. V praktické části je již samotná kazuistika, zaměřená na bio-psycho-sociální potřeby, jejíž součástí je ošetřovatelský proces a edukační plán.
Abstract in different language: Summary: The bachelor´s assessment is dedicated to home nursing of the patient suffering with pancreatic cancer. I tis dividend into two parts - theoretical and practical one. The theoretical part deals with illness (dinase) itself. Anatomy of the pankreas is briefly described and the notion "solid adenocarcinoma of pancreas" is defined. There are described clinical symptoms, cause and treatment of the illness. The nursing, pain reliéf treatment, home care and last but not least paging away and dech are dealt further. The practical part deals with the Casuistry itself focused on bio-psycho-social needs, which includes nursing process and the educational plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Os_pece o nem_s karcinomem pancreatu.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Bohmova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,22 kBAdobe PDFView/Open
Bohmova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce75,1 kBAdobe PDFView/Open
Bohmova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce403,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.