Název: Ošetřovatelská péče o nemocného s karcinomem pancreatu v domácím prostředí
Další názvy: Medical home care for pancreatic cancer patients.
Autoři: Böhmová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Loudová, Soňa
Oponent: Hajšmanová, Bohumila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9933
Klíčová slova: karcinom pankreatu;ošetřovatelská péče;domácí péče;léčba bolesti;smrt
Klíčová slova v dalším jazyce: pancreatic cancer;nursing care;home care;therapy of pain;death
Abstrakt: V bakalářské práci se věnuji ošetřovatelské péči o nemocného s maligním onemocněním pankreatu v domácím prostředí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části blíže specifikuji samotné onemocnění. Stručně popisuji anatomii pankreatu. Definuji pojem solidní adenokarcinom pankreatu. Zabývám se klinickým obrazem, příčinou a léčbou nemoci. Dále se věnuji ošetřovatelské péči, léčbě bolesti, domácí péči a v neposlední řadě umírání a smrti. V praktické části je již samotná kazuistika, zaměřená na bio-psycho-sociální potřeby, jejíž součástí je ošetřovatelský proces a edukační plán.
Abstrakt v dalším jazyce: Summary: The bachelor´s assessment is dedicated to home nursing of the patient suffering with pancreatic cancer. I tis dividend into two parts - theoretical and practical one. The theoretical part deals with illness (dinase) itself. Anatomy of the pankreas is briefly described and the notion "solid adenocarcinoma of pancreas" is defined. There are described clinical symptoms, cause and treatment of the illness. The nursing, pain reliéf treatment, home care and last but not least paging away and dech are dealt further. The practical part deals with the Casuistry itself focused on bio-psycho-social needs, which includes nursing process and the educational plan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Os_pece o nem_s karcinomem pancreatu.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohmova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohmova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce75,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohmova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce403,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9933

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.