Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMoučková, Miroslava
dc.contributor.authorGalló Čučvarová, Kateřina
dc.contributor.refereeMatscheová, Linda
dc.date.accepted2013-06-03
dc.date.accessioned2014-02-06T12:57:18Z-
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:57:18Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-25
dc.identifier49572
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9940
dc.description.abstractVe své bakalářské práci jsem se zaměřila na kvalitu života u nemocných s myopatií. V teoretické části jsem se věnovala rozdělení myopatií dle klasifikace a dále jsem se věnovala léčbě myopatií. Ve druhé části jsem se věnovala kvalitě života a metodám, které se zabývají hodnocením kvality života. Ve výzkumném šetření, jsem se formou polostrukturovaných rozhovorů zabývala otázkami kvality života v tělesné, kognitivní, ekonomické, sociální a osobní oblasti a také byly mapovány problémy týkající se vzdělání těchto pacientů. V závěru výzkumného šetření jsem vyhledala vysoké školy, které nabízejí individuální výukový plán pro tělesně postižené studenty.cs
dc.format55 s. (13 616 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmyopatiecs
dc.subjectprogresivní svalová onemocněnícs
dc.subjectrehabilitacecs
dc.subjectkvalita životacs
dc.subjectnemocnýcs
dc.subjectstudium pro tělesně postiženécs
dc.titleKvalita života nemocného se svalovou dystrofiícs
dc.title.alternativeThe life quality of a patient with muscular dystrophyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my thesis I focused on the quality of life at patients with myopathy. The theoretical part I devoted to the divisions of myopathy according to the classification and then to the treatment of myopathy. In the second part I considered the quality of life and methods that deal with the evaluation of the life quality. In my research survey, in the form of semi-structured interviews, I dealt with issues of the life quality in the physical, cognitive, economic, social, and personal areas as well as the problems concerning the education of these patients were mapped. At the end of the research survey I looked for the universities that offer an individual training plan for disabled students.en
dc.subject.translatedmyopathyen
dc.subject.translatedprogressive muscle diseaseen
dc.subject.translatedrehabilitationen
dc.subject.translatedquality of lifeen
dc.subject.translatedillen
dc.subject.translatedhandicapped people studyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska+prace.pdfPlný text práce580,23 kBAdobe PDFView/Open
Gallo Cucvarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce69,98 kBAdobe PDFView/Open
Gallo Cucvarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce79,9 kBAdobe PDFView/Open
Gallo_Cucvarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce57,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.