Název: Informovanost všeobecných sester o problematice močové inkontinence u žen
Další názvy: Foreknowledge of nurses of female incontinence problems
Autoři: Holá, Vladimíra
Vedoucí práce/školitel: Kašová, Lucie
Oponent: Kožíšková, Zlata
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9943
Klíčová slova: diagnostika;edukace;informovanost;inkontinence močová;implantace TVT;Kegelovy cviky;léčba;prevence;stresová inkontinence;urgentní inkontinence;urodynamika;všeobecná sestra
Klíčová slova v dalším jazyce: diagnosis;education;knowledge;urinary incontinence;implantation TVT;Kegel´s exercise;treatment;prevention;stress incontinence;urgent incontinence;urodynamics;nurse
Abstrakt: Tato bakalářská práce shrnuje poznatky všeobecných sester o močové inkontinenci u žen. Lze ji rozdělit do dvou základních částí. První část obsahuje teoretický souhrn o močové inkontinenci. Je zde stručně popsána anatomie dolních močových cest, základní typy močové inkontinence, diagnostika, léčba a edukace klientek s danou problematikou. Ve druhé části jsou zkoumány a porovnávány znalosti všeobecných sester o močové inkontinenci, které pracují v zařízení primární péče a na lůžkových odděleních. V závěru práce navrhuji informační brožuru se souhrnnými informacemi, týkající se močové inkontinence u žen.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis summarizes nurses´ knowledge of urinary incontinence of women. We can divide it into two elementary parts. The first part includes theoretical summary of urinary incontinence. There is briefly decribed the anatomy of lower urinary tract, basic types of urinary incontinence, diagnosis, treatment and client´s education of these issues. In the second part the nurses knowledge of urinary incontinence are studied and compared. The nurses work at the department of primary care and at the wards. In the end of my thesis I suggest information brochure with summarizing information about women´s urinary incontinence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce72,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce74,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce414,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9943

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.