Název: Compliance pacienta v případě řešení glaukomového onemocnění
Další názvy: Patient Compliance in the Treatment of Glaucoma Disease
Autoři: Hořínková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Farkaš, Andrej
Oponent: Matscheová, Linda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9945
Klíčová slova: compliance;edukace;glaukom;kvalitativní výzkum;non-compliance;zelený zákal
Klíčová slova v dalším jazyce: adherence;compliance;education;glaucoma;non-compliance
Abstrakt: Téma bakalářské práce je Compliance pacienta v případě řešení glaukomového onemocnění. Cílem práce je zjistit, jaké mají pacienti znalosti o glaukomu, jak jim byla diagnóza sdělena, jakým způsobem byli o nemoci a užívání očních léků edukováni. Zkoumá také aspekty ovlivňující jejich complianci v celoživotní léčbě. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje anatomii oka, patofyziologii glaukomu a faktory související s glaukomovým onemocněním a compliancí pacienta, hlavně z pohledu psychologie. Praktická část popisuje skutečnosti, zjištěné pomocí kvalitativního šetření metodou polostrukturovaného rozhovoru s osmi respondenty.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on the area of Patient Compliance in the Treatment of Glaucoma Disease. The objective of the thesis is to elucidate what knowledge about glaucoma the patients have, how they were informed about their diagnosis, which way was used for informing them about the disease and the use of ophthalmic medication. It explores aspects affecting their compliance within the lifelong therapy as well. The thesis is divided into the theoretical part and the field research part. The theoretical part describes the anatomy of the eye, the glaucoma pathophysiology and the factors associated with the glaucoma disease and the patient compliance, especially from the psychology point of view. The field research part describes the real facts established with the qualitative investigation using the methodology of the semistructured interviews with eight respondents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Horinkova Miroslava - 2013.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horinkova - vedouci bakalarske prace.JPGPosudek vedoucího práce873,53 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Horinkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce57,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horinkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce57,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9945

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.