Title: Compliance pacienta v případě řešení glaukomového onemocnění
Other Titles: Patient Compliance in the Treatment of Glaucoma Disease
Authors: Hořínková, Miroslava
Advisor: Farkaš, Andrej
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9945
Keywords: compliance;edukace;glaukom;kvalitativní výzkum;non-compliance;zelený zákal
Keywords in different language: adherence;compliance;education;glaucoma;non-compliance
Abstract: Téma bakalářské práce je Compliance pacienta v případě řešení glaukomového onemocnění. Cílem práce je zjistit, jaké mají pacienti znalosti o glaukomu, jak jim byla diagnóza sdělena, jakým způsobem byli o nemoci a užívání očních léků edukováni. Zkoumá také aspekty ovlivňující jejich complianci v celoživotní léčbě. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje anatomii oka, patofyziologii glaukomu a faktory související s glaukomovým onemocněním a compliancí pacienta, hlavně z pohledu psychologie. Praktická část popisuje skutečnosti, zjištěné pomocí kvalitativního šetření metodou polostrukturovaného rozhovoru s osmi respondenty.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the area of Patient Compliance in the Treatment of Glaucoma Disease. The objective of the thesis is to elucidate what knowledge about glaucoma the patients have, how they were informed about their diagnosis, which way was used for informing them about the disease and the use of ophthalmic medication. It explores aspects affecting their compliance within the lifelong therapy as well. The thesis is divided into the theoretical part and the field research part. The theoretical part describes the anatomy of the eye, the glaucoma pathophysiology and the factors associated with the glaucoma disease and the patient compliance, especially from the psychology point of view. The field research part describes the real facts established with the qualitative investigation using the methodology of the semistructured interviews with eight respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horinkova Miroslava - 2013.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Horinkova - vedouci bakalarske prace.JPGPosudek vedoucího práce873,53 kBJPEGThumbnail
View/Open
Horinkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce57,97 kBAdobe PDFView/Open
Horinkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce57,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.