Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHajšmanová, Bohumila
dc.contributor.authorChmelířová, Petra
dc.contributor.refereeLayerová, Helena
dc.date.accepted2013-06-07
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:37Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:37Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier49581
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9948
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá informovaností diabetiků o svém onemocnění. Teoretická část je zaměřená na onemocnění diabetes mellitus, jeho klasifikaci, diagnostiku, příznaky, léčbu a komplikace. V praktické části pracuji s daty získanými pomocí dotazníkového šetření, ve kterém jsem zjišťovala informovanost diabetiků o svém onemocnění především v oblasti diabetické diety a komplikací onemocnění.cs
dc.format87 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinformovanostcs
dc.subjectdiabetes mellituscs
dc.subjectdiabetikcs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectznalostcs
dc.titleÚroveň informovanosti diabetiků o svém onemocněnícs
dc.title.alternativeThe level of foreknowledge of diabetics about their diseaseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor paper deals with diabetics´s knowledge of their disease. Theoretical part of the paper is aimed at a disease called diabetes mellitus, it´s classification, diagnosis, symptoms, treatment and complications related to the disease. In practical part I work with data gained from the diabetics. The data was gained by using forms in which there were questions related to patients´s knowledge of their disease, mainly questions related to diabetic diet and complications related to the disease.en
dc.subject.translatedawarenessen
dc.subject.translateddiabetes mellitusen
dc.subject.translateddiabeticen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedknowledgeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Chmelirova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce69,23 kBAdobe PDFView/Open
Chmelirova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce89,73 kBAdobe PDFView/Open
Chmelirova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce396,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.