Title: Ošetřovatelská péče o pacienta po cévní mozkové příhodě
Other Titles: Nursing care of patients after stroke
Authors: Jůdová, Petra
Advisor: Svobodová, Šárka
Referee: Moučková, Miroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9950
Keywords: cévní mozková příhoda;mozek;ošetřovatelská péče;rizikové faktory;prevence
Keywords in different language: stroke;brain;nursing care;risk factors;prevention
Abstract: Hlavním obsahem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta po cévní mozkové příhodě během hospitalizace na oddělení následné péče. V teoretické části je stručně popsána anatomie mozku, míchy a fyziologie cévního zásobení mozku. Dále je tato část práce zaměřena na cévní mozkovou příhodu - její typy, klinické příznaky, rizikové faktory, diagnostiku a terapii. Druhá polovina teoretické části je věnována ošetřovatelské péči aplikací modelu Marjory Gordonové a úloze sestry v prevenci cévní mozkové příhody. V praktické části je vypracována kazuistika klientky po ischemické cévní mozkové příhodě a sestaven ošetřovatelský proces včetně edukačních plánů. V závěru práce je shrnuta problematika, která toto onemocnění může doprovázet.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the nursing care of patient after a cerebrovascular accident during his hospitalization in the longterm residential care hospitals. A theoretical part briefly describes the anatomy of the brain and the spinal cord, the physiology of the vascular supply of the brain is also included. This part is also focuses on the general characteristics of cerebrovascular accident - kinds of cerebrovaskular accident, clinical symptoms, risk factors, diagnostics and therapy. The second part acquaints readers with the nursing care which uses the model of Marjory Gordon and the role of nurse in the prevention of cerebrovaskular accident. The practical part covers client case study after cerebral ischemia. It also describes the nursing care including the educational plan. The thesis concludes with summig up problems, which can occur during this illness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelska pece o pacienta po CMP.pdfPlný text práce14,62 MBAdobe PDFView/Open
Judova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce78,92 kBAdobe PDFView/Open
Judova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce58,48 kBAdobe PDFView/Open
Judova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce419,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.