Název: Ošetřovatelská péče o pacienta po cévní mozkové příhodě
Další názvy: Nursing care of patients after stroke
Autoři: Jůdová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Šárka
Oponent: Moučková, Miroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9950
Klíčová slova: cévní mozková příhoda;mozek;ošetřovatelská péče;rizikové faktory;prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: stroke;brain;nursing care;risk factors;prevention
Abstrakt: Hlavním obsahem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta po cévní mozkové příhodě během hospitalizace na oddělení následné péče. V teoretické části je stručně popsána anatomie mozku, míchy a fyziologie cévního zásobení mozku. Dále je tato část práce zaměřena na cévní mozkovou příhodu - její typy, klinické příznaky, rizikové faktory, diagnostiku a terapii. Druhá polovina teoretické části je věnována ošetřovatelské péči aplikací modelu Marjory Gordonové a úloze sestry v prevenci cévní mozkové příhody. V praktické části je vypracována kazuistika klientky po ischemické cévní mozkové příhodě a sestaven ošetřovatelský proces včetně edukačních plánů. V závěru práce je shrnuta problematika, která toto onemocnění může doprovázet.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the nursing care of patient after a cerebrovascular accident during his hospitalization in the longterm residential care hospitals. A theoretical part briefly describes the anatomy of the brain and the spinal cord, the physiology of the vascular supply of the brain is also included. This part is also focuses on the general characteristics of cerebrovascular accident - kinds of cerebrovaskular accident, clinical symptoms, risk factors, diagnostics and therapy. The second part acquaints readers with the nursing care which uses the model of Marjory Gordon and the role of nurse in the prevention of cerebrovaskular accident. The practical part covers client case study after cerebral ischemia. It also describes the nursing care including the educational plan. The thesis concludes with summig up problems, which can occur during this illness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Osetrovatelska pece o pacienta po CMP.pdfPlný text práce14,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce78,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce58,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce419,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9950

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.