Title: Ošetřovatelská péče o pacienta se zlomeninou pánve
Other Titles: Nursing care of patients with a fracture of the pelvis
Authors: Kaprálová, Lucie
Advisor: Kottová, Markéta
Referee: Bejvančická, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9951
Keywords: zlomenina pánve;ošetřovatelský proces;nemocný;traumatologie
Keywords in different language: pelvis fracture;nursing process;patient;traumatology
Abstract: Ve své bakalářské práci se věnuji ošetřovatelské péči o pacienta se zlomeninou pánve. V teoretické části se věnuji anatomii pánve, diagnostice a léčbě zlomenin. Dále popisuji ošetřovatelskou péče pacienta při operačním a konzervativním postupu léčby. Praktická část je zpracována formou kaziustiky. Je soustředěna na ošetřovatelský proces a plánování ošetřovatelské péče pacientky se zlomeninou pánve, přijatou k hospitalizace ke konzervativnímu postupu léčby.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I have focused on taking care of patients affected by pelvis fracture. In theoretical part I have concentrated on pelvis anatomy and its fracture diagnostics and treatment. Practical part was written in casuistry form. It mainly focuses on both treatment processes and treatment planning of taking care of the hospitalized patient being cured for pelvis fracture by the conservative approach.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Kapralova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce482,46 kBAdobe PDFView/Open
Kapralova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce80,56 kBAdobe PDFView/Open
Kapralova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce397,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.