Název: Ošetřovatelská péče o pacienta se zlomeninou pánve
Další názvy: Nursing care of patients with a fracture of the pelvis
Autoři: Kaprálová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kottová, Markéta
Oponent: Bejvančická, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9951
Klíčová slova: zlomenina pánve;ošetřovatelský proces;nemocný;traumatologie
Klíčová slova v dalším jazyce: pelvis fracture;nursing process;patient;traumatology
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se věnuji ošetřovatelské péči o pacienta se zlomeninou pánve. V teoretické části se věnuji anatomii pánve, diagnostice a léčbě zlomenin. Dále popisuji ošetřovatelskou péče pacienta při operačním a konzervativním postupu léčby. Praktická část je zpracována formou kaziustiky. Je soustředěna na ošetřovatelský proces a plánování ošetřovatelské péče pacientky se zlomeninou pánve, přijatou k hospitalizace ke konzervativnímu postupu léčby.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I have focused on taking care of patients affected by pelvis fracture. In theoretical part I have concentrated on pelvis anatomy and its fracture diagnostics and treatment. Practical part was written in casuistry form. It mainly focuses on both treatment processes and treatment planning of taking care of the hospitalized patient being cured for pelvis fracture by the conservative approach.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kapralova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce482,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kapralova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce80,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kapralova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce397,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9951

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.