Název: Předpoklady pro práci staniční sestry z pohledu všeobecných sester
Další názvy: Prerequisites for Charge Nurse Position from General Nurse´s Viewpoint
Autoři: Kolářová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Tylová, Václava
Oponent: Jandíková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9955
Klíčová slova: všeobecná sestra;staniční sestra;manažer;vysokoškolské vzdělání;ošetřovatelská péče;zdravotnické zařízení;předpoklady
Klíčová slova v dalším jazyce: general nurse;ward sister;manager;undergraduate education;nursing care;health institution;preconditions
Abstrakt: Obsahem této práce je vymezení základních předpokladů, které by měla splňovat staniční sestra pro úspěšné vykonávání své funkce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na detailní popis sociologických a psychologických předpokladů, na základy v oblasti managementu ošetřovatelství a jsou zde podrobně popsány základní role manažera a manažerské funkce. Základem pro část praktickou je kvalitativní výzkumné šetření za použití metody polostrukturovaného rozhovoru. Prostřednictvím těchto rozhovorů je zjišťováno, jaká by měla být staniční sestra, jaké vlastnosti by měla a naopak neměla mít a zda je pro staniční sestru v současné době nutné vysokoškolské vzdělání.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to specify basic requirements for a ward sister to successfully perform his or her work. The thesis has a theoretical and a practical part. The theoretical one defines sociological and psychological preconditions, the basis of nursing care management, and the primary role of a manager. The practical part is based on a qualitative research, using a semistructured interview. The interviewed ward sisters were asked which qualities are necessary to be successful in his or her work. The research also poses a demanding question: is it necessary for a ward sister to complete undergraduate education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce509,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce579,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce71,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce60,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9955

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.