Title: Předpoklady pro práci staniční sestry z pohledu všeobecných sester
Other Titles: Prerequisites for Charge Nurse Position from General Nurse´s Viewpoint
Authors: Kolářová, Martina
Advisor: Tylová, Václava
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9955
Keywords: všeobecná sestra;staniční sestra;manažer;vysokoškolské vzdělání;ošetřovatelská péče;zdravotnické zařízení;předpoklady
Keywords in different language: general nurse;ward sister;manager;undergraduate education;nursing care;health institution;preconditions
Abstract: Obsahem této práce je vymezení základních předpokladů, které by měla splňovat staniční sestra pro úspěšné vykonávání své funkce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na detailní popis sociologických a psychologických předpokladů, na základy v oblasti managementu ošetřovatelství a jsou zde podrobně popsány základní role manažera a manažerské funkce. Základem pro část praktickou je kvalitativní výzkumné šetření za použití metody polostrukturovaného rozhovoru. Prostřednictvím těchto rozhovorů je zjišťováno, jaká by měla být staniční sestra, jaké vlastnosti by měla a naopak neměla mít a zda je pro staniční sestru v současné době nutné vysokoškolské vzdělání.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to specify basic requirements for a ward sister to successfully perform his or her work. The thesis has a theoretical and a practical part. The theoretical one defines sociological and psychological preconditions, the basis of nursing care management, and the primary role of a manager. The practical part is based on a qualitative research, using a semistructured interview. The interviewed ward sisters were asked which qualities are necessary to be successful in his or her work. The research also poses a demanding question: is it necessary for a ward sister to complete undergraduate education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce509,23 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce579,83 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce71,94 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce60,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.