Title: Revmatologická onemocnění v produktivním věku
Other Titles: Rheumatic diseases in productive age
Authors: Langová, Martina
Advisor: Hurtová, Jitka
Referee: Kott, Otto
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9959
Keywords: revmatoidní artritida;produktivní věk;sebepéče
Keywords in different language: rheumatoid artritis;productive age;self- care
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou revmatologických onemocnění v produktivním věku. Teoretická část zahrnuje rozdělení revmatologických chorob, jejich příčinu vzniku, příznaky a jejich léčbu. Dále se zaměřuji na ošetřovatelskou péči a edukaci pacientů s revmatologickým onemocněním. Praktická část obsahuje analýzu dat kvantitativního výzkumu, zaměřeného na pacienty s revmatoidní artritidou. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak revmatoidní artritida omezuje pacienty v běžném životě a s jakými obtížemi je ovlivňován celý jejich život.
Abstract in different language: This thesis deals with rheumatologic diseases in their productive age. The theoretical part includes the distribution of rheumatologic diseases, their causes, symptoms and treatment. It will focus on nursing care and education of patients with rheumatic diseases. The practical part contains data analysis of quantitative research , focusing on patients with rheumatoid arthritis. The aim of this thesis is to examine how limited rheumatoid arthritis patients in everyday life and is influenced by the difficulties of their lives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langova Bc. prace.pdfPlný text práce994,64 kBAdobe PDFView/Open
Langova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce57,36 kBAdobe PDFView/Open
Langova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce70,41 kBAdobe PDFView/Open
Langova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce434,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.