Název: Revmatologická onemocnění v produktivním věku
Další názvy: Rheumatic diseases in productive age
Autoři: Langová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Jitka
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9959
Klíčová slova: revmatoidní artritida;produktivní věk;sebepéče
Klíčová slova v dalším jazyce: rheumatoid artritis;productive age;self- care
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou revmatologických onemocnění v produktivním věku. Teoretická část zahrnuje rozdělení revmatologických chorob, jejich příčinu vzniku, příznaky a jejich léčbu. Dále se zaměřuji na ošetřovatelskou péči a edukaci pacientů s revmatologickým onemocněním. Praktická část obsahuje analýzu dat kvantitativního výzkumu, zaměřeného na pacienty s revmatoidní artritidou. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak revmatoidní artritida omezuje pacienty v běžném životě a s jakými obtížemi je ovlivňován celý jejich život.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with rheumatologic diseases in their productive age. The theoretical part includes the distribution of rheumatologic diseases, their causes, symptoms and treatment. It will focus on nursing care and education of patients with rheumatic diseases. The practical part contains data analysis of quantitative research , focusing on patients with rheumatoid arthritis. The aim of this thesis is to examine how limited rheumatoid arthritis patients in everyday life and is influenced by the difficulties of their lives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Langova Bc. prace.pdfPlný text práce994,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce57,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce70,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Langova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce434,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9959

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.