Název: Komplexní péče o dítě s primomanifestací diabetes mellitus
Další názvy: Comprehensive care for a child with the first manifestation of diabetes mellitus
Autoři: Mládková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Řeřichová, Miloslava
Oponent: Sedláčková, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9964
Klíčová slova: diabetes mellitus;dítě;glykemie;inzulin;selfmonitoring;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: diabetes mellitus;child;glycemia;insulin;selfmonitoring;education
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou diabetes mellitus 1. typu v dětském věku se zaměřením na primomanifestaci choroby. V teoretické části je zpracovaná problematika onemocnění s ohledem na znalosti, které jsou důležité pro sestry, pečující o dětské pacienty. V praktické části je zpracován ošetřovatelský plán pacientky se záchytem diabetes mellitus 1. typu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis addresses diabetes mellitus type 1 in pediatric patients, specifically focusing on the primary manifestation of the disease. It is devided in two parts. The first, theoretical part, summarizes essential clinical knowledge necessary for pediatric nurses. The second, practical part, presents a nursing care plan for a patient newly diagnosed with diabetes type 1.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce751,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mladkova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce87,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mladkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce67,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mladkova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce58,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9964

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.