Title: Komplexní péče o dítě s primomanifestací diabetes mellitus
Other Titles: Comprehensive care for a child with the first manifestation of diabetes mellitus
Authors: Mládková, Lenka
Advisor: Řeřichová, Miloslava
Referee: Sedláčková, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9964
Keywords: diabetes mellitus;dítě;glykemie;inzulin;selfmonitoring;edukace
Keywords in different language: diabetes mellitus;child;glycemia;insulin;selfmonitoring;education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou diabetes mellitus 1. typu v dětském věku se zaměřením na primomanifestaci choroby. V teoretické části je zpracovaná problematika onemocnění s ohledem na znalosti, které jsou důležité pro sestry, pečující o dětské pacienty. V praktické části je zpracován ošetřovatelský plán pacientky se záchytem diabetes mellitus 1. typu.
Abstract in different language: This bachelor thesis addresses diabetes mellitus type 1 in pediatric patients, specifically focusing on the primary manifestation of the disease. It is devided in two parts. The first, theoretical part, summarizes essential clinical knowledge necessary for pediatric nurses. The second, practical part, presents a nursing care plan for a patient newly diagnosed with diabetes type 1.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce751,09 kBAdobe PDFView/Open
Mladkova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce87,37 kBAdobe PDFView/Open
Mladkova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce67,8 kBAdobe PDFView/Open
Mladkova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce58,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.