Název: Ošetřovatelský proces u nemocného s ischemickou chorobou dolních končetin
Další názvy: Nursing process for patient with peripheral arterial disease.
Autoři: Pospíšilová, Renata
Vedoucí práce/školitel: Šafránková, Zuzana
Oponent: Hurtová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9971
Klíčová slova: cévy;ateroskleróza;ischemická choroba dolních končetin;ošetřovatelský proces;vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: arteries;atherosclerosis;peripheral vascular disease;nursing process;education
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin IV. stupně. V teoretické části jsou přinášeny informace o fyziologii cév, patofyziologii aterosklerózy, rizikových faktorech jejich vzniku, ischemickou chorobou dolních končetin, diagnostikou, léčbou a prevencí. Praktická část je věnována ošetřovatelskému procesu a zobrazení specifik ošetřovatelské péče. Edukaci je věnován závěr práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with nursing care of patients with peripheal arterial disease IV. degrees. In the theoretical part, are brought about vascular physiology, pathophysiology of atherosclerosis risk factors in their formation peripheal arterial disease diagnosis, treatment and prevention. The practical part is devoted to the nursing process and display the specifics of nursing care. Education is devoted to the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace_Pospisilova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospisilova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce91,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospisilova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce59,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospisilova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce458,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9971

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.