Title: Ošetřovatelský proces u nemocného s ischemickou chorobou dolních končetin
Other Titles: Nursing process for patient with peripheral arterial disease.
Authors: Pospíšilová, Renata
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Hurtová, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9971
Keywords: cévy;ateroskleróza;ischemická choroba dolních končetin;ošetřovatelský proces;vzdělávání
Keywords in different language: arteries;atherosclerosis;peripheral vascular disease;nursing process;education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin IV. stupně. V teoretické části jsou přinášeny informace o fyziologii cév, patofyziologii aterosklerózy, rizikových faktorech jejich vzniku, ischemickou chorobou dolních končetin, diagnostikou, léčbou a prevencí. Praktická část je věnována ošetřovatelskému procesu a zobrazení specifik ošetřovatelské péče. Edukaci je věnován závěr práce.
Abstract in different language: This thesis deals with nursing care of patients with peripheal arterial disease IV. degrees. In the theoretical part, are brought about vascular physiology, pathophysiology of atherosclerosis risk factors in their formation peripheal arterial disease diagnosis, treatment and prevention. The practical part is devoted to the nursing process and display the specifics of nursing care. Education is devoted to the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_Pospisilova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Pospisilova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce91,19 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce59,8 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce458,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.