Název: Ošetřovatelský proces u pacienta s adenomem hypofýzy
Další názvy: The nursing process in a patient with hypophysis adenoma
Autoři: Rykala, David
Vedoucí práce/školitel: Berková, Věra
Oponent: Moučková, Miroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9974
Klíčová slova: hypofýza;adenom hypofýzy;ošetřovatelská péče;kazuistika;zevní lumbální drenáž
Klíčová slova v dalším jazyce: hypophysis;pituitary adenoma;nursing care;case report (casuistry);external lumbar drainage
Abstrakt: V teoretické části práce se zaměřuji stručně na anatomii a fyziologii hypofýzy. Dále rozlišuji jednotlivé typy adenomů hypofýz, popisuji jejich příznaky, diagnostiku a léčbu. Teoretická část pokračuje předoperační a pooperační péčí o pacienty s adenomem hypofýzy. V praktické části rozpracovávám dvě kazuistiky včetně edukačního plánu. Zaměřuji se i na průběh propuštění pacientů a na jejich následné sledování na neurochirurgické ambulanci. Praktickou část doplňuji o manuál, který popisuje jak pečovat o pacienty s adenomem hypofýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: In the theoretical part of the thesis, I focus briefly on the anatomy and physiology of the pituitary gland. Further I distinguish individual types of pituitary adenomas, describe their symptoms, diagnosis and treatment. The theoretical part continues preoperative and postoperative care of patients with pituitary adenoma. In the practical part, I elaborate two case reports, including an educational plan. I also focus on the course of the discharge of patients and their follow-up monitoring on the neurosurgical clinic. I complement the practical part about the manual, which describes, how to care for patients with pituitary adenoma.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DAVID RYKALA.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rykala - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce90,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rykala - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce55,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rykala_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce425,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9974

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.