Title: Kvalita života nemocných se stomií
Other Titles: The quality of life of the patients with stomia
Authors: Šnáblová, Jana
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Hajšmanová, Bohumila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9979
Keywords: kvalita života;stomie;ošetřovatelský proces klienta se stomií;edukace ILCO
Keywords in different language: quality of life;stoma;process of treating stoma clients;education;ILCO
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou života lidí se stomií. Teoretická část se zabývá historií stomie samotné. Dále jsou zde uvedeny hlavní indikace k založení stomie, předoperační a pooperační péče a nejzávažnější komplikace vyskytující se v pooperačním období. V praktické části jsou zpracována data získaná ze zdravotnické dokumentace a samotné klientky. Informace sloužily k sestavení kazuistiky, ošetřovatelského plánu a edukačního plánu klientky s trvalou sigmoideostomií.
Abstract in different language: This thesis deals with the quality of life of people with a stoma. Its theoretical part covers the history of the stoma. It also lists major indications for the stoma, preoperation and post-operation care, and gravest complications occurring in the postoperation period. The practical part of the thesis presents data obtained form medical records and from the client. The information has been used to prepare a case report, and treatment plan, and an educational plan for a client with permanent sigmoideostomy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalita zivota nemocnych se stomii Bc.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Snablova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce76,9 kBAdobe PDFView/Open
Snablova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce50,19 kBAdobe PDFView/Open
Snablova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce398,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.