Název: Kvalita života nemocných se stomií
Další názvy: The quality of life of the patients with stomia
Autoři: Šnáblová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Šafránková, Zuzana
Oponent: Hajšmanová, Bohumila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9979
Klíčová slova: kvalita života;stomie;ošetřovatelský proces klienta se stomií;edukace ILCO
Klíčová slova v dalším jazyce: quality of life;stoma;process of treating stoma clients;education;ILCO
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou života lidí se stomií. Teoretická část se zabývá historií stomie samotné. Dále jsou zde uvedeny hlavní indikace k založení stomie, předoperační a pooperační péče a nejzávažnější komplikace vyskytující se v pooperačním období. V praktické části jsou zpracována data získaná ze zdravotnické dokumentace a samotné klientky. Informace sloužily k sestavení kazuistiky, ošetřovatelského plánu a edukačního plánu klientky s trvalou sigmoideostomií.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the quality of life of people with a stoma. Its theoretical part covers the history of the stoma. It also lists major indications for the stoma, preoperation and post-operation care, and gravest complications occurring in the postoperation period. The practical part of the thesis presents data obtained form medical records and from the client. The information has been used to prepare a case report, and treatment plan, and an educational plan for a client with permanent sigmoideostomy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kvalita zivota nemocnych se stomii Bc.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snablova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce76,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snablova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce50,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snablova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce398,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9979

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.