Název: Vliv edukace na pooperační průběh u žen po gynekologické operaci
Další názvy: Effect of education on postoperative treatment of woman after gynecological surgery
Autoři: Tlstá, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Hošková, Markéta
Oponent: Horová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9980
Klíčová slova: edukace;pooperační období;pacientka;žena;gynekologie
Klíčová slova v dalším jazyce: education;postoperative period;patient;woman;gynecology
Abstrakt: Souhrn: V bakalářské práci jsem se věnovala problému edukace a jejímu vlivu na pooperačníobdobí u žen po gynekologické operaci. Teoretická část je rozdělena na dvě oblasti. První oblast je zaměřena na vymezení základních pojmů a popis procesu edukace ve zdravotnickém zařízení. Druhá oblast zahrnuje popis komplexní péče v předoperačním i pooperačním období. V praktické části sleduji vlastní problematiku edukace v pooperačním období a shrnuji zde data získaná od respondentek. Získané údaje bude následně možno zohlednit při edukaci našich pacientek. Cílem moderního ošetřovatelství je dosažení vysoké kvality poskytované péče a jedním z bodů je právě dobrá edukace pacienta.
Abstrakt v dalším jazyce: Summary: The bachelor degree thesis is focused on patient education and its impacts to treatment of women in postoperative period after gynecological surgery. Theoretical chapter is divided into two parts. First part defines the basic terms and describes the process of patient education in the hospital. Second part is focused on description of complex care in both pre- and postoperative periods. In the practical chapter the author concentrates on practical aspects of patient education in postoperative period and summarizes the data obtained from patients via questionnaires. The results of this thesis will help in improving of patient education in following periods. The complex patient education is one of prerequisites for achieving the high quality standards in nursing and healthcare.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc_prace Lenka Tlsta.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tlsta - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce78,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tlsta - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce99,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tlsta_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce55,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9980

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.