Title: Vliv edukace na pooperační průběh u žen po gynekologické operaci
Other Titles: Effect of education on postoperative treatment of woman after gynecological surgery
Authors: Tlstá, Lenka
Advisor: Hošková, Markéta
Referee: Horová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9980
Keywords: edukace;pooperační období;pacientka;žena;gynekologie
Keywords in different language: education;postoperative period;patient;woman;gynecology
Abstract: Souhrn: V bakalářské práci jsem se věnovala problému edukace a jejímu vlivu na pooperačníobdobí u žen po gynekologické operaci. Teoretická část je rozdělena na dvě oblasti. První oblast je zaměřena na vymezení základních pojmů a popis procesu edukace ve zdravotnickém zařízení. Druhá oblast zahrnuje popis komplexní péče v předoperačním i pooperačním období. V praktické části sleduji vlastní problematiku edukace v pooperačním období a shrnuji zde data získaná od respondentek. Získané údaje bude následně možno zohlednit při edukaci našich pacientek. Cílem moderního ošetřovatelství je dosažení vysoké kvality poskytované péče a jedním z bodů je právě dobrá edukace pacienta.
Abstract in different language: Summary: The bachelor degree thesis is focused on patient education and its impacts to treatment of women in postoperative period after gynecological surgery. Theoretical chapter is divided into two parts. First part defines the basic terms and describes the process of patient education in the hospital. Second part is focused on description of complex care in both pre- and postoperative periods. In the practical chapter the author concentrates on practical aspects of patient education in postoperative period and summarizes the data obtained from patients via questionnaires. The results of this thesis will help in improving of patient education in following periods. The complex patient education is one of prerequisites for achieving the high quality standards in nursing and healthcare.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc_prace Lenka Tlsta.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Tlsta - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce78,91 kBAdobe PDFView/Open
Tlsta - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce99,19 kBAdobe PDFView/Open
Tlsta_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce55,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.