Title: Kvalita života pacienta při onemocnění močového měchýře s náhradní derivací moče
Other Titles: Quality of life of patients with diseases of the urinary bladder substitute derivations urine
Authors: Urbánková, Jitka
Advisor: Kožíšková, Zlata
Referee: Fakan, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9982
Keywords: kvalita života;radikální cystektomie;urostomie
Keywords in different language: quality of life;radical cystectomy;urostomy
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou kvality života u pacientů s náhradní derivací moče ? urostomií. Popisuje anatomii a fyziologii močových cest. Pojednává o diagnostice a terapeutických možnostech při onemocnění karcinomu močového měchýře. Též se zmiňuje o radikální cystektomii, po které následuje vytvoření urostomie. Právě náhradní derivace moče ? urostomie může pro pacienta představovat náročnou situaci s následnou změnou kvality života. Při zvládání této nelehké zátěže je velmi důležitá práce lékaře, všeobecné sestry v roli edukátorky, také sestry v roli pacientova partnera a samozřejmě podpora rodinných příslušníků. Praktická část je zaměřena na kvalitu života pacienta s urostomií v závislosti na jeho subjektivním hodnocení.
Abstract in different language: This work deals with the issue of patients? quality of life following replacement urine derivation-urostomy. It describes the anatomy and physiology of the urinary tract. This work also discuses diagnosis and therapeutic treatment possibilities with bladder cancer. Urostomy following radical cystectomy is also mentioned. It is the urine derivation-urostomy, which can become a difficult situation for patients and affect patients? quality of life. It is during this difficult time that the work of a doctor and a nurse as educators and support partners as well as family support are of utmost importance. The practical part of this work is targeted at the quality of life for patients with urostomy and their subjective evaluation of it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jitka Urbankova - BC Prace - A.pdfPlný text práce7,96 MBAdobe PDFView/Open
Urbankova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce74,5 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce52,37 kBAdobe PDFView/Open
Urbankova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce399,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.