Název: Kvalita života pacienta při onemocnění močového měchýře s náhradní derivací moče
Další názvy: Quality of life of patients with diseases of the urinary bladder substitute derivations urine
Autoři: Urbánková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Kožíšková, Zlata
Oponent: Fakan, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9982
Klíčová slova: kvalita života;radikální cystektomie;urostomie
Klíčová slova v dalším jazyce: quality of life;radical cystectomy;urostomy
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou kvality života u pacientů s náhradní derivací moče ? urostomií. Popisuje anatomii a fyziologii močových cest. Pojednává o diagnostice a terapeutických možnostech při onemocnění karcinomu močového měchýře. Též se zmiňuje o radikální cystektomii, po které následuje vytvoření urostomie. Právě náhradní derivace moče ? urostomie může pro pacienta představovat náročnou situaci s následnou změnou kvality života. Při zvládání této nelehké zátěže je velmi důležitá práce lékaře, všeobecné sestry v roli edukátorky, také sestry v roli pacientova partnera a samozřejmě podpora rodinných příslušníků. Praktická část je zaměřena na kvalitu života pacienta s urostomií v závislosti na jeho subjektivním hodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the issue of patients? quality of life following replacement urine derivation-urostomy. It describes the anatomy and physiology of the urinary tract. This work also discuses diagnosis and therapeutic treatment possibilities with bladder cancer. Urostomy following radical cystectomy is also mentioned. It is the urine derivation-urostomy, which can become a difficult situation for patients and affect patients? quality of life. It is during this difficult time that the work of a doctor and a nurse as educators and support partners as well as family support are of utmost importance. The practical part of this work is targeted at the quality of life for patients with urostomy and their subjective evaluation of it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jitka Urbankova - BC Prace - A.pdfPlný text práce7,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbankova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce74,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbankova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce52,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbankova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce399,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9982

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.