Název: Povědomí žáků základních škol o rizicích kouření
Další názvy: Elementary school pupils awareness of the risks of smoking
Autoři: Vlčková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Teslíková, Petra Elizabeth
Oponent: Bejvančická, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9983
Klíčová slova: kuřáctví;rizikové faktory kouření;žáci základních škol;tabák;nikotin
Klíčová slova v dalším jazyce: smoking;risk factors of smoking;primary school students;tobacco;nicotine
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kouření žáků na základních školách. Teoretická část se věnuje základním pojmům týkajících se rozdělení věku dětí na základní škole, kouření tabáku, rizikových faktorů kouření, závislosti na nikotinu, kuřáctví u dětí a prevenci kouření. V praktické části jsou zpracovány dotazníky z výzkumného šetření. To bylo zaměřeno na znalosti žáků týkající se rizikových faktorů kouření, dále kde žáci nejčastěji získávají informace o škodlivosti kouření a kolik z nich kouří.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the issue of elementary schools pupils´ smoking. The theoretical part deals with basic terms concerning the age distribution of children at elementary schools, tobacco smoking, risk factors of smoking, nicotine addiction, smoking among children and prevention of smoking. The practical part presents processed questionnaires used in the survey. The survey was aimed at pupils' knowledge of the risk factors of smoking, as well as students´ sources of information about the harmful effects of smoking and how many of them smoke.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vlckova_Hana_rizika koureni.pdfPlný text práce812,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlckova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce82,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlckova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce61,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlckova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce407,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9983

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.