Title: Povědomí žáků základních škol o rizicích kouření
Other Titles: Elementary school pupils awareness of the risks of smoking
Authors: Vlčková, Hana
Advisor: Teslíková, Petra Elizabeth
Referee: Bejvančická, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9983
Keywords: kuřáctví;rizikové faktory kouření;žáci základních škol;tabák;nikotin
Keywords in different language: smoking;risk factors of smoking;primary school students;tobacco;nicotine
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kouření žáků na základních školách. Teoretická část se věnuje základním pojmům týkajících se rozdělení věku dětí na základní škole, kouření tabáku, rizikových faktorů kouření, závislosti na nikotinu, kuřáctví u dětí a prevenci kouření. V praktické části jsou zpracovány dotazníky z výzkumného šetření. To bylo zaměřeno na znalosti žáků týkající se rizikových faktorů kouření, dále kde žáci nejčastěji získávají informace o škodlivosti kouření a kolik z nich kouří.
Abstract in different language: The thesis is focused on the issue of elementary schools pupils´ smoking. The theoretical part deals with basic terms concerning the age distribution of children at elementary schools, tobacco smoking, risk factors of smoking, nicotine addiction, smoking among children and prevention of smoking. The practical part presents processed questionnaires used in the survey. The survey was aimed at pupils' knowledge of the risk factors of smoking, as well as students´ sources of information about the harmful effects of smoking and how many of them smoke.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlckova_Hana_rizika koureni.pdfPlný text práce812,51 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce82,79 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce61,81 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce407,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.