Název: Umělá plicní ventilace a weaning
Další názvy: Artificial pulmonary ventilation and weaning
Autoři: Slámová, Olga
Vedoucí práce/školitel: Frei, Jiří
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9984
Klíčová slova: dechová rehabilitace;dotazník;graf;ošetřovatelská péče;umělá plicní ventilace;všeobecná sestra;weaning
Klíčová slova v dalším jazyce: breathing rehabilitation;graphs;mechanical lung ventilation;nurse;questionnaire;weaning
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na základní principy problematiky umělé plicní ventilace, měla poukázat na důležitost ošetřovatelské péče o dýchací cesty během umělé plicní ventilace i po jejím ukončení. Součástí bakalářské práce je dotazník, který se zaměřuje na rozsah a kvalitu znalostí všeobecných sester v oblasti umělé plicní ventilace, weaningu a dechové rehabilitace, které jsou důležité pro běžné vykonávání pracovních činností všeobecných sester na jednotkách intenzivní péče, ale i mnoha dalších pracovištích. Výsledky výzkumu jsou uvedeny formou grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work focuses on the basic problems of mechanical lung ventilation; it should highlight the importance of nursing care of the airways during mechanical lung ventilation and also after it's completion. Included in the bachelor work is a questionnaire, which monitors the content and quality of knowledge which the nursing staff has, on the topic of mechanical lung ventilation, weaning and breathing rehabilitation, which are important for the normal execution of work duties by the nurses in the intensive care wards, but also in many other work places. The statistical results of the questionnaire are presented in the form of graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slamova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce90,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slamova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce74,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slamova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce61,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9984

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.